Main Menu
User Menu

Spojovací uzel generálního štábu [1953-1960]

Connecting Node of the General Staff

     
Název:
Name:
Spojovací uzel generálního štábu
Originální název:
Original Name:
Spojovací uzel generálního štábu
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.11.1953
Předchůdce:
Predecessor:
57. spojovací prapor
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1960
Nástupce:
Successor:
Správa spojovací sítě
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.11.1953-01.10.1960 Velitelství spojovacího vojska
Dislokace:
Deployed:
01.11.1953-01.10.1960 Praha, ? /

Velitel:
Commander:
01.11.1953-01.10.1960
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Poznámka:
Note:
01.11.1953-01.10.1960
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha - Olomouc, fond ČSLA (Spojovací provozní střediska)
URL : https://www.valka.cz/Spojovaci-uzel-generalniho-stabu-1953-1960-t50758#409079Verze : 0
MOD
Spojovací uzel GŠ


Zrušení: 30. 9. 1960 sloučení Spojovacího montážního technického střediska (Praha - Butovice), Spojovacího uzlu Velké Prahy a náčelníků spojení Velké Prahy, Brna, Plzně a Bratislavy do nově zřízené Správy spojovací sítě (Praha)


Zdroj:
www.vojenstvi.cz ISSN: 1802-1514
archív autora
URL : https://www.valka.cz/Spojovaci-uzel-generalniho-stabu-1953-1960-t50758#194542Verze : 1
MOD