Main Menu
User Menu

57. spojovací prapor [1951-1953]

57th Signal Battalion

     
Název:
Name:
57. spojovací prapor
Originální název:
Original Name:
57. spojovací prapor
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.04.1951
Předchůdce:
Predecessor:
Spojovací rota
Datum zániku:
Disbanded:
01.11.1953
Nástupce:
Successor:
Spojovací uzel
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.04.1951-01.11.1953 Velitelství spojovacího vojska
Dislokace:
Deployed:
01.04.1951-01.11.1953 Praha, ? /
Velitel:
Commander:
01.04.1951-01.11.1953
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.04.1951-01.11.1953
Poznámka:
Note:
01.04.1951-01.11.1953 VÚ Praha
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Spojovací uzel generálního štábu
URL : https://www.valka.cz/57-spojovaci-prapor-1951-1953-t50744#406395Verze : 0
MOD