Main Menu
User Menu

Spojovací pluk 4 [1945-1950]

4th Signal Regiment

     
Název:
Name
Spojovací pluk 4
Originální název:
Original Name:
Spojovací pluk 4
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.06.1945
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.12.1950
Nástupce:
Successor:
4. spojovací pluk
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.06.1945-15.09.1950 Vojenská oblast 4
15.09.1950-01.12.1950 Spojovací velitelství
Dislokace:
Deployed:
01.06.1945-09.11.1950 Martin, kasárny /
09.11.1950-01.12.1950 Trenčín, kasárny /

Velitel:
Commander:
15.09.1945-01.10.1946 Institoris, Ivan 15.09.1945-01.11.1945 - poverený velením (Štábní kapitán)
01.10.1946-01.12.1950 Institoris, Ivan (Major)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.06.1945-01.12.1950 Náhradní prapor spojovacího pluku 4
01.06.1945-01.10.1949 Spojovací prapor I/4
01.06.1945-01.10.1949 Spojovací prapor II/4
01.06.1945-01.10.1949 Spojovací prapor III/4
01.09.1945-01.10.1945 Spojovací prapor 57
01.10.1949-01.12.1950 Spojovací rota 1/4
01.10.1949-01.12.1950 Spojovací rota 2/4
01.10.1949-01.12.1950 Spojovací rota 3/4

Ručně vyplněné položky:
01.06.1945-01.01.1951 Prapor vnitřního spojení 4
01.06.1945-01.01.1951 Stavební spojovací prapor 4
01.06.1945-01.01.1951 Rádiová rota 4
Čestný název:
Honorary Name:
03.03.1948-01.12.1950 Spojovací pluk Slovenského národního povstání
Vyznamenání:
Decorations:
01.06.1945
Poznámka:
Note:
01.12.1946-01.10.1949 VÚ 2112 Martin
01.10.1949-09.11.1950 VÚ 6339 Martin
09.11.1950-01.12.1950 VÚ 6339 Trenčín
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina poválečná, fond (Spojovací pluk 4)
URL : https://www.valka.cz/Spojovaci-pluk-4-1945-1950-t50709#194488Verze : 0
MOD