Main Menu
User Menu

Armádní velitelství [1944-1944]

Army Headqarters / Armádne veliteľstvo

     
Název:
Name:
Armádní velitelství
Originální název:
Original Name:
Armádne veliteľstvo
Datum vzniku:
Raised/Formed:
18.05.1944
Předchůdce:
Predecessor:
Veliteľstvo opevňovacích prác
Datum zániku:
Disbanded:
30.08.1944
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
18.05.1944-30.08.1944 Veliteľstvo pozemného vojska
Dislokace:
Deployed:
18.05.1944-30.08.1944 Prešov, ? /

Velitel:
Commander:
18.05.1944-DD.06.1944 Pilfousek, Rudolf
DD.06.1944-30.08.1944 Malár, Augustín
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
18.05.1944-00.08.1944 1. pěší divise
18.05.1944-30.08.1944 2. pěší divise
18.05.1944-30.08.1944 Skupina vzdušných zbraní
01.06.1944-30.08.1944 Dělostřelecký pluk 12

Ručně vyplněné položky:

Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Kliment, CH-K.: Slovenská armáda 1939-1945. Plzeň: Mustang 1996.
Klubert, T.: Poľná jednotka pluku útočnej vozby pri odzbrojovaní Východoslovenskej armády. In Vojenska história, roč.3, 1997, č.3, s. 55-70.
URL : https://www.valka.cz/Armadni-velitelstvi-1944-1944-t50691#527521Verze : 0
MOD
Priamym impulzom pre vznik Východoslovenskej armády bolo rozhodnutie z januára 1944 opevniť Karpaty, pod zámienkou ich obrany pred červenou armádou. Skutočným cieľom, ktorý bol však týmto rozhodnutím sledovaný, bolo zabezpečiť Karpatské priechody slovenskými jednotkami, ktoré po vypuknutí povstania mali otvoriť priesmyky (Dukelský a Lupkovský)pre ČA.
Za vznik Východoslovenskej armády môžeme pokladať dátum 31.máj 1944, kedy došlo rozkazom č. 70 924 Armádneho veliteľstva Východoslovenskej armády. Je treba spomenúť, že niektoré práce uvádzajú ako dátum vzniku Východoslovenskej armády 17. máj 1944. Osobne sa zatiaľ prikladám k verzii, ktorá uvádza ako dátum faktického vzniku armády dátum 31. máj, lebo je podopretý konkrétnym rozkazom (VHA Bratislava, fond MNO SR 1939-1945/fondové oddelenie - spisy tajne1939-1945, II. časť, krabica 3, čj. 70 924 Taj.II/16 - 1944 - tento údaj uvedený v štúdii Klubert, T.: Poľná jednotka pluku útočnej vozby pri odzbrojovaní Východoslovenskej armády).


Štruktúra (14.august 1944)


1. pešia divízia
1. peší pluk
2. peší pluk
3. peší pluk


2.pešia divízia
4. peší pluk
5. peší pluk
6. peší pluk
1. delostrelecký pluk
2. delostrelecky pluk
6. ťažká protilietadlová batéria
4. ľahká protilietadlová batéria
15. ľahká protilietadlová batéria
22. ľahká protilietadlová batéria
1. oddiel 11 delostreleckého pluku
12. delostrelecký pluk
Poľná jednotka Pluku útočnej vozby (PUV)Východoslovenská armáda bola odzbrojená v rámci operácie Kartoffelnernte. Rozkaz na spustenie operácie vydalo veliteľstvo skupiny armád Nord-Ukraine dňa 31. augusta 1944 o 13,08 hodine. Na účel odzbrojenia Východoslovenskej armády a následného obsadenia východného Slovenska, boli vyčlenené jednotky armádnej skupiny Heinrici.
Väčšina armády bola odzbrojená do 48 hodín od spustenia operácie a to najmä v dôsledku nedostatočnej informovanosti o vývoji povstania a z toho prameniacej nerozhodnosti veliteľov. Posledný odpor jednotiek Východoslovenskej armády bol potlačený 5. septembra večer v oblasti Bystrého a Hermanoviec.
Časti príslušníkov Východoslovenskej armády sa podarilo dostať na povstalecké územie a časť sa pridala k partizánskym zväzkom, najmä zväzku Čapájev.


Zdroje:
Kliment, CH-K.: Slovenská armáda 1939-1945. Plzeň: Mustang 1996.
Klubert, T.: Poľná jednotka pluku útočnej vozby pri odzbrojovaní Východoslovenskej armády. In Vojenska história, roč.3, 1997, č.3, s. 55-70.
URL : https://www.valka.cz/Armadni-velitelstvi-1944-1944-t50691#194601Verze : 0