Main Menu
User Menu

Polní eskadrona 5/3 [1928-1938]

5th Squadron of the 3rd Dragoon Regiment

     
Název:
Name:
Polní eskadrona 5/3
Originální název:
Original Name:
Polní eskadrona 5/3
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.05.1928
Předchůdce:
Predecessor:
Jezdecká eskadrona 4/3
Datum zániku:
Disbanded:
25.09.1938
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.05.1928-01.01.1936 II. korouhev jezdeckého pluku 3
01.01.1936-24.09.1938 II. korouhev dragounského pluku 3
Dislokace:
Deployed:
01.05.1928-01.01.1936 Komárno, kasárny /
01.01.1936-25.09.1938 Lučenec, kasárny /

Velitel:
Commander:

Výzbroj:
Armament:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Jezdecký pluk 3
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Polni-eskadrona-5-3-1928-1938-t50681#572648Verze : 1
MOD
Dragounská eskadrona 5/3 [1936-1938]


Eskadrona vznikla 1. ledna 1936 přejmenováním z Jezdecké eskadrony 5/3 [1928-1936]. Nacházela se v Lučenci a podléhala velitelství Dragounské korouhve II/3 [1936-1938].


Literatura:
Fidler, Jiří – Sluka, Václav: Encyklopedie Branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Polni-eskadrona-5-3-1928-1938-t50681#194402Verze : 0
MOD