Main Menu
User Menu

Polní eskadrona 1/5 [1928-1938]

1st Squadron of the 5th Dragoon Regiment

     
Název:
Name:
Polní eskadrona 1/5
Originální název:
Original Name:
Polní eskadrona 1/5
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.05.1928
Předchůdce:
Predecessor:
Jezdecká eskadrona 1/5
Datum zániku:
Disbanded:
25.09.1938
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.05.1928-01.01.1936 I. korouhev jezdeckého pluku 5
01.01.1936-24.09.1938 I. korouhev dragounského pluku 5
Dislokace:
Deployed:
01.05.1928-DD.09.1933 Košice, kasárny /
DD.09.1933-DD.09.1936 Prešov, Šarišské kasárny /
DD.09.1936-25.09.1938 Stará Boleslav, kasárny /

Velitel:
Commander:

Výzbroj:
Armament:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Jezdecký pluk 3
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Polni-eskadrona-1-5-1928-1938-t50613#572687Verze : 1
MOD
Dragounská eskadrona 1/5 [1936-1938]


Eskadrona vznikla 1. ledna 1936 přejmenováním z Jezdecké eskadrony 1/5 [1920-1936]. Nacházela se v Prešově a od září 1936 ve Staré Boleslavi, podléhala velitelství Dragounské korouhve I/5 [1936-1938].


Literatura:
Fidler, Jiří – Sluka, Václav: Encyklopedie Branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Polni-eskadrona-1-5-1928-1938-t50613#194302Verze : 0
MOD