Main Menu
User Menu

22. letištní rota "S" [1965-1968]

22nd Air Base Company "S"

     
Název:
Name:
22. letištní rota "S"
Originální název:
Original Name:
22. letištní rota "S"
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.09.1965
Předchůdce:
Predecessor:
22. rota letištní a radiotechnického zabezpečení "S"
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1968
Nástupce:
Successor:
22. letištní rota "S"
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.09.1965-01.10.1968 22. letištní prapor
Dislokace:
Deployed:
01.09.1965-01.10.1968 Mladá, letiště /
Velitel:
Commander:
01.09.1965-DD.MM.RRRR,
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.09.1965-01.10.1968 VÚ 1024 Mladá
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina ČSLA, fond 00000; www.vojenstvi.cz
URL : https://www.valka.cz/22-letistni-rota-S-1965-1968-t50581#194206Verze : 0
Vzhledem k dodatečným zjištěním, bylo téma 22. letištní rota "S"
ROZDĚLENO na dvě samostatné:


22. letištní rota "S" Mladá (1965-1968)
Tam byla 22. letištní rota fakticky zrušena (?? )
V rozkazech Reo/Redi je uvedeno
zřízení k 01.09.1969 v Žatci:
22. letištní rota "S" Žatec (1969-1991)


Zdroj: SpA Olomouc, Fond 23. letištního praporu
www.vojenstvi.cz
URL : https://www.valka.cz/22-letistni-rota-S-1965-1968-t50581#456789Verze : 0