Main Menu
User Menu

5. rota radiotechnického zabezpečení "S" [1965-1991]

5th Electronic Support Company "S"

     
Název:
Name:
5. rota radiotechnického zabezpečení "S"
Originální název:
Original Name:
5. rota radiotechnického zabezpečení "S"
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.09.1965
Předchůdce:
Predecessor:
23. rota letištní a radiotechnického zabezpečení "S"
Datum zániku:
Disbanded:
01.11.1991
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.09.1965-01.11.1991 5. prapor radiotechnického zabezpečení
Dislokace:
Deployed:
01.09.1965-01.11.1991 Žatec, letiště /

Velitel:
Commander:
01.09.1965–DD.MM.RRRR Berka, Bohumil (podplukovník)
DD.MM.RRRR-01.11.1991 Antala, Ladislav (major)
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.09.1965-01.11.1991 VÚ 1120 Žatec
Zdroje:
Sources:
Původní příspěvek Stanislava Vystavěla
Správní archiv Olomouc, Fond č. 1474 (5. prapor radiotechnického zabezpečení)
URL : https://www.valka.cz/5-rota-radiotechnickeho-zabezpeceni-S-1965-1991-t50580#457314Verze : 0
MOD
Velitel 5. roty radiotechnického zabezpečení "S“:
01.09.1965–05.10.1966 pplk. Berka Bohumil,
05.10.1966-01.11.1991 kpt./mjr. Antala Ladislav
***

Obsazení funkcí 5. roty radiotechnického zabezpečení "S“

k 02.01.1990: (TR velitele 5. prrtz č. 02 z 19.01.1990)
Funkce:
1. Velitel roty: mjr. Antala Ladislav
2. ZVT roty: nprap. Králíček Antonín
3. Výkonný praporčík: neobsazeno
4. Náčelník radionavigačního systému (OSP): ppor. Stieber František
5. Náčelník RL přistávacího systému (RSP): rtm. Mareček Jiří
6. Náčelník RL naváděcího systému: neobsazeno
7. Velitel RL výškoměru: kpt. Ing. Rámeš Pavel
8. Náčelník radionavigačního systému(RSBN): pprap, Nociar Pavel
9. Náčelník systému skupiny radiových majáků (PRMG): neobsazeno
10. Velitel provozní čety: neobsazeno
***
Obsazení prostředků vojáky základní služby:
1. Souprava pro vytýčení VPD (osvětlovací systém LUČ-2)
2. Světlometná stanice (APP-90PM)
3. Kódový neonový maják (KNS-4)
4. Družstvo přívodných radiostanic (PAR-8, PAR-9, PAR-10)
5. VKV zaměřovací stanice (ARP-11)
6. Družstvo startového VS (SKP-9, SKP-11)
7. Radiolokační systém přistání (RSP-6, RSP-7T)
8. Družstvo radiostanic
9. Spojovací družstvo
10. RL – dálkoměr středního dosahu (P-18)
11. RL – výškoměr
12.Radionavigační systém (RSBN-4N)
13.Skupina přistávacích majáků (PRMG-5)
Podle tabulek mírových počtů tvořil stav 52 osob
(z toho 5 AVKVŠ = absolventi vojenských kateder vysokých škol):
Důstojníci: 7 (+ 1);
Praporčíci: 1 (+ 1);
Poddůstojníci základní služby: 11;
vojíni: 28 (+ 3).
(Ze stavu 42 vojáků základní služby bylo 24 řidičů s tím, že 19 z nich bylo současně strojníky elektrocentrál /EC).

Zdroj: SpA Olomouc, fond 5. praporu PZN/RTZ - VÚ 2705)
URL : https://www.valka.cz/5-rota-radiotechnickeho-zabezpeceni-S-1965-1991-t50580#456784Verze : 3