Main Menu
User Menu

> Kód Sovietskej armády - Kódy výzbroje GRAU

kodové označenia sovieskej a ruskej vojenskej techniky a materiálu

Kodový systém označovania výzbroje a výstroje ruskej a sovietskej armády sa často nepresne označuje ako kod GRAU
Označenia a kódy sovietskych zbraní, zbraňových systémov a munície po roku 1950 (väčšinou).

Ja = ruské písmeno Я
Ju = ruské písmeno Ю
Je = ruské písmeno Е
E = ruské písmeno Э
komplex = systém
??? = neisté údaje
Občas je veľký problém zistiť či znak azbuky 3 je písmeno Z alebo číslica 3, niektoré fonty používajú rovnaký znak!Všeobecne je systém nasludujúci
9 M 316 M 1 Вираж
(1) (2) (3) (4) (5) (6)(1) číslo má súvislosť s druhom vojska („upravlenie“ GRAU= hlavná správa vyzbrojovania)
1 = rôzne rádiotechnické systémy
2 = delostrelecké systémy - suchoputnye vojska (pozemné vojsko) v minulosti – cca pred 1990 - aj raketové systémy
3 = pozemné vojsko (protitankové i protilietadlové systémy -pred cca1960, i námorné – cca po 1960 )
4 = raketová technika VMF (námorníctvo)
5 = technika PVOS (protivzdušná obrana štátu do cca 1975)
6 = ručné zbrane a munícia, od cca 1975 aj technika PVO, PVOS a kozmických vojsk
7 = vyskytuje sa zrejme len pri nábojoch pre ručné zbrane
8 = RVSN (raketové vojsko strategického určenia) (staršie – do cca 1960-1970)
9 = raketová technika - hlavná správa vyzbrojovania (protitankové i protilietadlové raketové systémy od cca 1965)
10 = nevyskytuje sa ???
11 = kozmické a raketové vojsko strategického určenia (cca 1960-1985)
12 = nevyskytuje sa ???
13 = nevyskytuje sa ???
14 = kozmické a raketové vojsko strategického určenia (od cca 1985)
15 = RVSN (raketové vojsko strategického určenia) (od cca 1980)
16 = nevyskytuje sa ???
17 = kozmické a raketové vojsko strategického určenia (od cca 1970)
vyššie čísla = zrejme odlišný systém kódovania (najčastejšie obrátené poradie značiek (3)(2)(1))


(2) Písmeno určuje druh výzbroje, pre každé „upravlenie (1)“ môže byť odlišné
K = systém, komplex
M = riadená reaktívna strela, raketa taktického alebo operačného dosahu (do 500 až 1000 km)
I = testovacie zariadenie systému, meracie zariadenie
P = odpaľovacie, vypúšťacie zariadenie
PO, PU = odpaľovacie zariadenie šachtového typu (silo)
F = užitočný náklad rakety, bojová časť, tiež družica, druhá možnosť - trhavý projektil pri označení munície
T = zariadenie spojené s transportom a prípravou k bojovej činnosti ( prepravníky rakiet...)
Ž (ruské) = raketa, raketový systém


(3) poradové číslo, rada obvykle je nesúvislá


(4), (5) Písmená a čísla - obvykle upresňujú variantu a modifikáciu, modernizáciu a jej stupeň :
M = modernizované (modernizírovanyj)
U = zdokonalený (usoveršenstvovannyj), zlepšený (ulučšenyj)
D = dopracované (dorabotanyj)
K = vývozný (komerčeskyj)
E = exportný
E = u leteckých rakiet = zosilnený motor (energetičeskaja)
UTTCh = u balistických rakiet – zlepšené takticko-technické vlastnosti - ulučšenyje taktičesko-techničeskije charakteristiki


(6) "Петушиное слово" – kódové označenie, pomenovanie (neoficiálne), vzniká obvykle v rámci vývoja pre nezavedené typy výzbroje a tradične zostáva aj po zavedení do výzbroje.


Novšie rakety a systémy PVO, PRO a balistických rakiet očas používajú obrátené poradie označenia typické je to u antirakiet a rádiolokátorov: označenie 53T6, 51T6 by malo byť podľa pôvodného systému 6T53, 6T51


Druh je označený prvým číslom a písmenom, druhé číslo je zrejme poradové (tiež môže mať dve časti, čítané oddelene, ale písané spolu, alebo oddelené znakom, ktorý sa niekde cestou stratil, ale pre rozkódovanie a interpretáciu je dôležitý)


Iné spôsoby označovania:
Ch-xx = krycie typové označenie leteckých protizemných riadených striel, pôvodne malo na výstavách vojenskej techniky význam latinkového „iks“ nie azbukového „Ch“. Vzniklo mylnou transkripciou, časom sa stalo sa „normou“ a spätne ho používajú aj v Rusku, odborníci však vždy dávajú prednosť označeniu „izdielje“, ktoré je presné
R-xx = typové označenie leteckých protilietadlových riadených striel (služobné), typové označenie balistických rakiet
K-xx = typové označenie leteckých protilietadlových riadených striel (konštrukčné), číslo je obvykle rovnaké ako služobné označenie R-xx
izdielje xxx = typové označenie niektorých lietadiel a väčšiny riadených striel, doslova „výrobok“ v zmysle „výrobok číslo...“, používa sa vo význame „továrenské označenie“, skutočné označenie typu a verzie, pod ktorým poznajú daný typ jeho výrobcovia a konštruktéri (ostatné označenia nemusia byť presné, aj keď je uvedená verzia, občas sú krycie a klamlivé)
objekt xxx = typové označenie pásovej a delostreleckej techniky, tiež lietadiel (obvykle prototypov)
projekt xxx = typové označenie lodí a ponoriek (ekvivalent označenia „trieda“)
URL : https://www.valka.cz/Kod-Sovietskej-armady-Kody-vyzbroje-GRAU-t50566#191521Verze : 0
Kod GRAU
Pod týmto (nesprávnym) označením sa spravidla rozumie sovietsky a ruský systém označovania vojenskej výbroje, výstroje a techniky vyzerajúci nasledovne: číslo-písmeno-číslo prípadne číslo-písmeno-číslo + ďalšie písmená a čísla. Systém vyzerá neprehľadne a nezrozumiteľne, ale nie je to až tak zložité, hoci trvalo dlho, kým som pochopil, ako sa veci majú...


Systém kódového označenia existoval už dávno, počiatky siahajú pred druhú svetovú vojnu a tesne povojnové obdobie, kedy existovali dva takéto systémy označovania – jeden používala Hlavná delostrelecká správa (Главное артиллерийское управление ГАУ) a druhý, veľmi podobný Hlavná správa leteckého zásobovania (Главное управление авиационного снабжения ГУАС). Indexy starého systému pochopiteľne nesúhlasia s indexami nového systému, ale pomerne ľahko sa dá odhaliť, že konkrétny index patrí do starého systému.
V 50. rokoch počas reformy sovietskych ozbrojených síl vzniká Hlavná raketová a delostrelecká správa (Главное ракетно-артиллерийское управление ГРАУ) a je zavedený nový systém indexov, ktorý platí prakticky dodnes.
Do systému postupne pribudli rakety a zariadenia k nim patriace, letecká výzbroj, prostriedky PVO aj prostriedky námorníctva (VMF), v 60. rokoch vznikla Hlavná správa kozmických systémov (Главное управление космических систем ГУКОС) a pridala svoje indexy


Prvá číslica:
1 - Hlavná správa raketového a delostreleckého vyzbrojovania - prostriedky riadenia paľby delostrelectva
2 - Hlavná správa raketového a delostreleckého vyzbrojovania - bojové prostriedky a systémy delostrelectva
3 - Hlavná správa raketového a delostreleckého vyzbrojovania - elostrelecká a raketová munícia, strely, delostrelecké granáty a ich súčasti (zapalovače...)
4 - Hlavná správa raketového a delostreleckého vyzbrojovania - vymetné a pohonné náplne delostreleckej a raketovej munície, nábojky, nábojnice...
Exclamation 4 - Vojenské námorníctvo - delostrelecké a raketové prostriedky námorníctva, munícia, rakety a ich príslušenstvo
5 - Vojská PVO a PVOS - rádiolokátory, protilietadlové rakety a ich časti, vypúšťacie zariadenia a iné príslušenstvo
6 - Pozemné vojsko - prostriedky, výzbroj a vybavenie pre pozemné vojsko
7 - Pozemné vojsko - náboje ručných zbraní
Exclamation 7 - Vojenské letectvo - letecké bojové prostriedky, predovšetkým letecké bomby a ich príslušenstvo
8 - Raketové vojská strategického určenia - balistické rakety, ich časti, raketové motory, prostriedky obsluhy a iné príslušenstvo, jadrové bojové časti a jadrové letecké bomby
9 - Pozemné vojsko - raketové prostriedky pozemných vojsk, PLRS, PTRS a ich príslušenstvo
Exclamation 9 - Vojenské letectvo - vybavenie letectva - kanóny, guľomety, rakety, bojové časti leteckých rakiet, lietadlové strelecké stanovištia
10 - nevyskytuje sa
11 - Kozmické vojská - kozmické (nosné) rakety, najrôznejšie družice, štartovacie komplexy, príslušenstvo
12 - len dve zariadenia (zaťiaľ neidentifikované)
13 - Raketové vojská strategického určenia? - súčasti šachtových vypúšťacích stanovíšť
14 - Kozmické vojská - kozmické rakety, raketové motory, družice, riadiace systémy, príslušenstvo
15 - Raketové vojská strategického určenia - medzikontinentálne balistické rakety, raketové motory, bojové hlavice, vypúšťacie zariadenia, ich časti a prísluenstvo
16 - neidentifikované
17 - Kozmické vojská - kozmické rakety, raketové motory, družice, riadiace systémy, príslušenstvo
URL : https://www.valka.cz/Kod-Sovietskej-armady-Kody-vyzbroje-GRAU-t50566#194148Verze : 0
Pokiaľ je prvé číslo väčšie ako 17, je potrebné urobiť zámenu prvého a druhého čísla - druhé číslo je obvykle 6 a vtedy prostriedok patrí pod správu vojsk PVO.
Pokiaľ je prvé číslo v rozmedzí 51 až 57, s vysokou pravdepodobnosťou ide o kód GAU nie o kód GRAU. Je tzv. "staré kódové označenie" používané pred reformou v 50. rokoch, vyskytuje sa napríklad u zbraní používaných v predvojnovom, vojnovom a povojnovom období. Kolízia s "novým" kódovým označením je známa len u antirakiet.


Písmeno
Systém písmen je pre každú skupinu unikátny, len občas sa opakuje rovnaký význam v niekoľkých skupinách


Druhé číslo
Nemá obvykle žiadny špeciálny význam, čísla sú pridelované chronologicky. Len v niektorých špeciálnych prípadoch má význam prvá číslica.


Ďalšie písmená a číslice
Najčastejšie slúžia pre rozlíšenie verzií a modernizácií či úprav.
URL : https://www.valka.cz/Kod-Sovietskej-armady-Kody-vyzbroje-GRAU-t50566#194149Verze : 0
Skupina 1 – delostrelecká
označenie azbuka obsah
1A systémy riadenia paľby
1B meteorologické a zvukomerné zariadenia a prostriedky
1V veliteľské vozidlá, výpočtové prostriedky
1V1 1В1 prostriedky riadenia delostrelectva
1V2 1В2 prostriedky riadenia PVO pozemných vojsk (ПВО СВ)
1V5 1В5 výpočtová technika
1V6 1В6 výpočtová technika
1V7 1В7 výpočtová technika
1V8 1В8 výpočtová technika
1G gyroskopické prístroje (gyrokompasy, stabilizátory)
1D laserové prístroje (diaľkomery a ožarovače)
1Je nevyskytuje sa
prostriedky delostreleckého prieskumu
1I pomocné vybavenie (náradie, kontrolné a meracie zariadenia a prostriedky)
1K rôzne (optické, elektronické, optoelektronické a rádiové zariadenia)
1L rádiolokátory a technika REB (radiolokátory, dotazovače, rušiče...)
1M nevyskytuje sa
1N pozorovacie prístroje (nočné...)
1OP 1ОП optické prístroje (zameriavače...)
1P optické prístroje (denné zameriavače...)
1PZ 1ПЗ optické prístroje (protilietadlové zameriavače...)
1PN 1ПН optické prístroje (nočné zameriavače, nočné pozorovacie prístroje...)
1R opravárenské prostriedky (kontrolné a meracie zariadenia a prostriedky, komplexnejšie ako skupina 1I)
1RL 1РЛ rádiolokátory a technika REB (následník skupiny 1L)
1RS 1РС rádiolokátory (zatiaľ len sledovací RL pre raketo-kanónový protilietadlový systém Pancir-S1)
1S samohybné rádiolokačné stanice (pre prostriedky PVO
1SB 1СБ bloky riadených striel a rakiet (pravdepodobne od výrazu „sborka“)
1T prostriedky topografického pripojenia
1TPP 1ТПП termovízne kamery (zatiaľ len tepelný zameriavač pre raketo-kanónový protilietadlový systém Pancir-S1)
1U trenažéry a prostriedky pre výcvik
1F nevyskytuje sa
1Ch nevyskytuje sa
1C nevyskytuje sa
nevyskytuje sa
nevyskytuje sa
1E elektrické zdoje (batérie, akumulátory...)
1EC 1ЭЦ elektrické pohony protilietadlových guľometných stanovíšť, elektrocentrály?
1Ju nevyskytuje sa, analogicky – ZIP, príslušenstvo, manipulačné prostriedky
1Ja nevyskytuje sa, analogicky - obaly, trasportné a vypúšťacie kontajnery
URL : https://www.valka.cz/Kod-Sovietskej-armady-Kody-vyzbroje-GRAU-t50566#194155Verze : 0
Skupina 2 – delostrelecká
označenie azbuka obsah
2A delá, kanóny i automatické, húfnice (samotná zbraň)
2B minomety a raketomety (РСЗО)
2V kontrolné a meracia zariadenia, prostriedky technickej obsluhy
2G nevyskytuje sa
2D nevyskytuje sa
2Je nevyskytuje sa
nevyskytuje sa
2I pomocné vybavenie, náradie
2K raketové a delostrelecké komplexy
2L kolesové lafety? pomocné podvozky?
2M nevyskytuje sa
2N nevyskytuje sa
2P samohybné vypúšťacie a odpaľovacie zariadenia rakiet, raketomety...
2PV 2ПВ turbínové motory pre elektrocentály
2R nevyskytuje sa
2S samohybné delá, minomety,
2T transportné a nabíjacie prostriedky (prepravníky rakiet...)
2U trenažéry a prostriedky pre výcvik
2F prepravno-nabíjacie vozidlá, prostriedky technickej obsluhy
2Ch trenažéry a prostriedky pre výcvik v streľbe
2C zameriavače mechanické
nevyskytuje sa
pomocné vybavenie, pojazdné sklady náhradných dielov, súpravy ZIP
2E stabilizátory zbraní obrnenej techniky, pohony
2Ju nevyskytuje sa
2Ja obaly, trasportné a vypúšťacie kontajnery
URL : https://www.valka.cz/Kod-Sovietskej-armady-Kody-vyzbroje-GRAU-t50566#194158Verze : 0
Skupina 3 - delostrelecká
označenie azbuka obsah
3A agitačné delostrelecké strely
3B nevyskytuje sa
3BV 3БВ špeciálne (nukleárne) delostrelecké granáty???
3BK 3БК kumulatívne delostrelecké granáty (obvykle nerotačné, stabilizovaná krídelkami)
3BL 3БЛ makety zapalovačov
3BM 3БМ priebojné podkalibrové strely
3BP 3БП kumulatívne delostrelecké granáty („priepalné“ „бронепрожигающие“ označenie sa používalo krátko, spravidla stabilizované rotáciou)
3V delostrelecké zapalovače
3V delené delostrelecké náboje (nabíja sa zvlášť strela/granát a zvlášť nábojka – tanky T-72, húfnice)
3VM 3ВМ delostrelecké zapalovače
3VT 3ВТ delostrelecké zapalovače???
3G nevyskytuje sa
3D dymové delostrelecké granáty
3DC 3ДЦ dymo-zábleskové delostrelecké granáty (zástrelné „дымоцелеуказательные“)
3Je nevyskytuje sa
nevyskytuje sa
3Z zápalné delostrelecké granáty
3I nevyskytuje sa
3K nevyskytuje sa
3L nevyskytuje sa
3M riadené rakety (staršie typy PTRS, PLRS)
3N bojové časti rakiet
3NS 3НС špeciálne delostrelecké granáty (chemické, rušiace...)
3O trieštivé a kazetové delostrelecké granáty (осколочные)
3OF 3ОФ trieštivo-trhavé delostrelecké granáty (осколочно-фугасные)
3P školné a cvičné náboje (практические)
3R neriadené taktické rakety
3RB 3РБ rušiace delostrelecké strely (помеховые, „радиоборьба“ )
3S osvetlovacie delostrelecké strely (светящие)
3T nevyskytuje sa
3U nevyskytuje sa
3U jednotné delostrelecké náboje (унитарные – патроны, nábojka a strela sa nabíjaako jeden predmet)
3F trhavé delostrelecké granáty (фугасные)
3Ch chemické delostrelecké granáty (химические)
3ChS 3ХС chemické delostrelecké granáty (chemické náboje so stabilnou otravnou látkou)
3C raketové motory
nevyskytuje sa
šrapnelové delostrelecké granáty (s hotovými ničivými elementami, guličkami, ihlami alebo kolíkmi)
3Šč nevyskytuje sa
3E zapalovače rakiet
3EC 3ЭЦ hasiace systémy tankov?
3Ju nevyskytuje sa, analogicky – náhradné diely, ZIP, manipulačné prostriedky
3Ja nevyskytuje sa, analogicky - obaly, trasportné a vypúšťacie kontajnery
Trochu problematické sú preklady niektorých ruských termínov:
снаряд - môže byť strela (nyvýbušná) aj granát (výbušný)
боеприпас - náboj v širšom zmysle, боеприпасы - strelivo, munícia (ale nemáme vhodné jednotné číslo)
выстрел - náboj
Унитарный выстрел - jednotný náboj
Выстрел раздельного заряжания - delený náboj
патрон - náboj (jednotný, obvykle menšieho kalibru)
URL : https://www.valka.cz/Kod-Sovietskej-armady-Kody-vyzbroje-GRAU-t50566#194165Verze : 0
Skupina 4 – delostrelecká
označenie azbuka obsah
4A nevyskytuje sa
4B prachové náplne pre vkladania do nábojnice
4V zápalky a zápalkové skrutky
4G nábojnice
4D ďalekonosné prachové náplne
4Je nevyskytuje sa
prachové náplne v nábojnici
4ŽD 4ЖД ?
4ŽN 4ЖН ?
4Z prachové náplne v obale
4I nástroj, náradie
4K zápalky a zápalkové skrutky
4L raketové zrná pre raketové motory na tuhé palivo
4M raketové náplne aktívno-reaktívnych delostreleckých striel
4N nevyskytuje sa
4O obturátor???
4P nevyskytuje sa
4R tlmiče plameňa
4S diely dynamickej ochrany tankov
4T nevyskytuje sa
4U nevyskytuje sa
4F nevyskytuje sa
4Ch „slepé“ a imitačné náboje
4C nevyskytuje sa
nevyskytuje sa
nevyskytuje sa
4E nevyskytuje sa
4Ju nevyskytuje sa
4Ja obaly, trasportné a vypúšťacie kontajnery
URL : https://www.valka.cz/Kod-Sovietskej-armady-Kody-vyzbroje-GRAU-t50566#194168Verze : 0
skupina 4 - vojenské námorníctvo (VMF)
označenie azbuka obsah
4A autopiloty a palubné vypočtové zariadenia rakiet
4B prostriedky rušenia na raketách
4V zapalovače???
4G bojové časti rakiet
4D raketové motory
4Je palubné energetické zdroje rakiet
nevyskytuje sa
4I náradie a pomocné vybavenie lodí???
4K rakety, raketové komplexy
4L šartovacie raketové motory na tuhé pohonné hmoty
4M nevyskytuje sa
4N ???
4P ???
4R rádiolokátory pre riadenie raketových systémov
4S vypúšťacie zariadenia rakiet
4T nevyskytuje sa, analogicky – taransportné prostriedky
4U nevyskytuje sa;
4F ???
4Ch nevyskytuje sa;
4C prostriedky označenia cieľov pre raketové systémy
???
nevyskytuje sa
4E nevyskytuje sa
4Ju nevyskytuje sa
4Ja космические аппараты
URL : https://www.valka.cz/Kod-Sovietskej-armady-Kody-vyzbroje-GRAU-t50566#194174Verze : 0
Skupina 5 – vojská PVO a PVOS
označenie azbuka obsah
5A autopilot rakety
5B diely rakety (bojové časti, náplne tuhých pohonných hmôt pre raketové motory, zariadenia PIM, zažehovače raketových motorov...)
5V protilietadlové rakety, antirakety, kozmické družice systémov IS a US (ИС, УС – bojové družice)
5G hlavičky samonavedenia rakiet
5D raketové motory
5Je zapalovače bojových častí rakiet, agregáty elektrického napájania
bojové raketové komplexy, bojové časti rakiet
5Z nevyskytuje sa
5I palubné energetické zdroje, agregáty elektrického napájania
5K komplexy (rôzneho určenia, napríklad kontrola kozmického priestoru 5K80)
5L systémy a prostriedky plnenia rakiet pohonnými hmotami
5M ???
5N rádiolokátory
5OP 5ОП rádiolokačné ciele
5P vypúšťacie zariadenia
5R nevyskytuje sa
5S štartovacie raketové motory na tuhé palivo
5T transportné vozidlá – prepravníky rakiet
5U rádiové a rádioelektronické zariadenia
5F technologické prostriedky a iné pomocné zariadenia
5Ch technologické prostriedky a iné pomocné zariadenia
5C systémy spojenia
?
nevyskytuje sa
5E počítače
5Ju technologické prostriedky a iné pomocné zariadenia
5Ja protilietadlové rakety a antirakety, prostriedky spojenia
URL : https://www.valka.cz/Kod-Sovietskej-armady-Kody-vyzbroje-GRAU-t50566#194175Verze : 0
skupina 6 – prostriedky vojsk PVO a PVOS
K prostriedkom vojsk PVO patrí aj skupina „obrátených“ indexov, index začína číslom vyšším ako 20 a končí číslicou 6 (bez doplnkových znakov)
Napríklad:
64N6E - rádiolokátor prehľadový 3D ASV 83M6E PL systému S-300PMU
83M6 - systém velenia automatizovaný PL systému S-300PMU
83M6E2 - ASV PL systému S-300PMU2
URL : https://www.valka.cz/Kod-Sovietskej-armady-Kody-vyzbroje-GRAU-t50566#194177Verze : 0
skupina 6 – Pozemné vojsko
označenie azbuka obsah
6A nevyskytuje sa
6B prostriedky individuálnej ochrany („nepriestrelné“ vesty, prilby...)
6V pušky
6G granátomety
6D nevyskytuje sa
6Je nevyskytuje sa
nábojové krabice, sumky?
6I náradie a nástroje
6K nevyskytuje sa
6L nábojové pásy, zásobníky, truhlíky na strelivo
6M nevyskytuje sa
6N nevyskytuje sa
6P strelné (strelecké) zbrane od pištolí po veľkorážne guľomety
6R nevyskytuje sa
6S strelecké komplexy?
6T stojany
6U podstavce, lafety?
6F nevyskytuje sa
6Ch chladné zbrane
6C zameriavače
pomocné zariadenia
obaly (plátené), sumky, nosné remene...
6E nevyskytuje sa
6EC 6ЭЦ mechanizmy nabijania tankov
6Ju príslušenstvo, pomôcky, manipulačné prostriedky
6Ja obaly
URL : https://www.valka.cz/Kod-Sovietskej-armady-Kody-vyzbroje-GRAU-t50566#194180Verze : 0
skupina 7 – Pozemné vojsko – náboje do ručných zbraní
označenie azbuka obsah
7BZ 7БЗ náboje s priebojno-zápalnými strelami
7BT 7БТ náboje s priebojno-svietiacimi strelami
7B zapalovače a iniciátory
7G ručné granáty
7Z náboje so zápalnými strelami
7I náradie a nástroje
7K zápalky
7N normalizované náboje?
7P granátometné náboje
7S osvetlovacie a signálne náboje
7T náboje so svietiacimi strelami
7U náboje so zmenšenou rýchlosťou (pre bezhlučné zbrane)
7Ch slepé a cvičné náboje
školné náboje
špeciálne náboje – výmetné náboje, náboje so zosilnenou náplňou...
7Ja obaly
URL : https://www.valka.cz/Kod-Sovietskej-armady-Kody-vyzbroje-GRAU-t50566#194187Verze : 0
skupina 7 – Vojenské letectvo – bombardovacia výzbroj
označenie azbuka obsah
7A agitačné letecké bomby
7B protipancierové (priebojné) letecké bomby
7V zapalovače
7G protibetónové letecké bomby
7D dymové letecké bomby
7Z zápalné letecké bomby
7K kazety signálnych rakiet (nábojov)
7L závesy, vozíky??? (лебедки) pre zdvíhanie nákladov
7M protimostné letecké bymby (мостовые аб) (na ničenie mostov)
7O črepinové, trieštivé letecké bomby
7OF 7ОФ trieštivo-trhavé letecké bomby
7P практические авиабомбы
7S osvetľovacie/svietia letecké bomby, pristávacie rakety (pre osvetlenie miesta pristátia)
7T protitankové letecké bomby
7U kazetové / skriňové / kontajnerové letecké bomby
7F trhavé letecké bomby
7Ch chemické leteckébomby
závlačky? (защелка) pre upevnenie zámku v bombovom závesníku
navigačné letecké bomby, zámky bombových závesníkov
7E mechanizmy bombového závesníku
7Ja obaly
URL : https://www.valka.cz/Kod-Sovietskej-armady-Kody-vyzbroje-GRAU-t50566#194190Verze : 0
skupina 8 – Raketové vojská strategického určenia
označenie azbuka obsah
8A balistické rakety ďalškého dosahu, neskôr kozmické rakety - nosiče
8B nezistené
8V iniciačné zariadenie („zapalovače“) bojových častí rakiet
8G plniace prostriedky a zariadenie rakiet
8D рraketové motory
8D4 8Д4 raketové motory na tekuté palivo
8D5 8Д5 raketové motory na tekuté palivo, neskôr bloky raketových motorov (viackomrové RM)
8D6 8Д6 pomocné raketové motory na tekuté palivvo (brzdiace, riadiace...)
8D7 8Д7 raketové motory na tekuté palivo
8D8 8Д8 raketové motory na tuhé palivo
8Je nevyskytuje sa
len jedna raketa – 8Ž38 = R-2, vylepšená sovietska kópia nemeckej V-2
8Z nevyskytuje sa
8I nevyskytuje sa
8K balistické rakety (stredného dosahu a medzikontinentálne) s nukleárnou bojovou časťou a kozmické rakety vytvorené na ich základe
8K1 8К1 operačno-taktické rakety
8K5 8К5 balistické rakety stredného dosahu
8K6 8К6 balistické rakyty (konštruktér Jangel?)
8K7 8К7 balistické rakety (konštruktér Korolev?)
8K8 8К8 balistické rakety (konstruktér Čelomejev?)
8K9 8К9 rakety s motormi na tuhé palivo
8L agregáty riadiaceho systému rakety
8M nevyskytuje sa
pozemné vybavenie rakiet
8O nevyskytuje sa
8P štartovacie a technické komplexy
8P7 8П7 šachtové štartovacie komplexy
8P8 8П8 pozemné stacionárne štartovacie komplexy
8R nevyskytuje sa;
8S dielce – stupne rakiet, prvé dve číslice tročíselného označenia znamenajú index rakety
8T transportné prostriedky
8U0 8У0 elektrické zeriadenia na štartovacej pozícii
8U1 8У1 štartové a „umiestňovacie“ (установочное) vybavenie šachtových vypúšťacích zariadení rakiet
8U2 8У2 pozemné štartové a „umiestňovacie“ (установочное) vybavenie
8U3 8У3 bojové (palebné) vozidlá raketometných systémov
8U4 8У4 nukleárne letecké bomby
8U5 8У5 nukleárne letecké bomby
8U6 8У6 nukleárne letecké bomby
8U8 8У8 štartové, montážne a „umiestňovacie“ (установочное) vybavenie šachtových vypúšťacích zariadení rakiet
8F bojové časti a bojové bloky viacnásobných bojových častí rakiet
8Ch nevyskytuje sa
8C nevyskytuje sa
nevyskytuje sa
optické prostriedky zamierenia (прицеливания)
8E nevyskytuje sa
8Ju prostriedky obsluhy
8Ja obaly
URL : https://www.valka.cz/Kod-Sovietskej-armady-Kody-vyzbroje-GRAU-t50566#194199Verze : 0
skupina 9 – Pozemné vojská – raketové prostriedky pozemných vojsk
označenie azbuka obsah
9A bojové (palebné) vozidlá
9A3 9А3 bojové (palebné) vozidlá protilietadlových raketových komplexov
9A5 9А5 bojové (palebné) vozidlá reaktívnych systémov salvovej paľby (raketometných systémov)
9A8 9А8 bojové (palebné) vozidlá protilietadlových raketových systémov
9B rôzne dielce a bloky rakiet (hlavičky, bojové časti...)
9V kontrolné a meracie prístroje
9G plniace zariadenie rakiet na tekuté pohonné hmoty
9D raketové motory
9Je nevyskytuje sa
nevyskytuje sa
9I náradie a nástroje, napájacie zdroje (elektrocentály...)
9K raketové komplexy (občas ekvivalentné s indexom skupiny 2K)
9K1 9К1 protitankové raketové komplexy
9K2 9К2 nevyskytuje sa
9K3 9К3 protilietadlové raketové komplexy
9K4 9К4 nevyskytuje sa
9K5 9К5 raketové komplexy raketového delostrelectva (raketomety, neriadené taktické rakety...)
9K6 9К6 nevyskytuje sa
9K7 9К7 operačno-taktické raketové komplexy
9K8 9К8 protilietadlové raketové komplexy a systémy
9L nevyskytuje sa
9M rakety (ekvivalentné skupine 3M):
9M1 9М1 protitankové rakety
9M2 9М2 neriadené rakety
9M3 9М3 protilietadlové rakety (malého dosahu?)
9M4 9М4 neriadené rakety pomocného určenia – dymové, osvetlovacie...
9M5 9М5 neriadené rakety
9M6 9М6 rakety, bezpilotné lietadlá?
9M7 9М7 operačno-taktické rakety
9M8 9М8 protilietadlové rakety (veľkého dosahu?)
9M9 9М9 protilietadlové rakety (stredného dosahu?)
9N bojové časti rakiet
9N1 9Н1 bojové časti rakiet – klasické a kazetové
9N2 9Н2 bojové časti rakiet - kontajnerové
9N3 9Н3 bojové časti rakiet - nukleárne
9N5 9Н5 bojové časti rakiet – chemické a kazetové
9P vypúšťacie zariadenia rakiet
9P1 9П1 vypúšťacie zariadenia rakiet – pre protitankové rakety
9P3 9П3 vypúšťacie zariadenia rakiet – pre protilietadlové rakety
9P5 9П5 vypúšťacie zariadenia rakiet
9P6 9П6 vypúšťacie zariadenia rakiet
9P7 9П7 samohybné vypúšťacie zariadenia rakiet – pre operačno-taktické rakety
9R raketa operačno-taktická
9S prostriedky riadenia (protilietadlové systémy aj PTRS...)
9T transportné a nabíjacie zariadenia a prostriedky
9U nevyskytuje sa
9F pozemné vycvikové, kontrolné a technologické vybavenie
9Ch palivové náplne rakiet, výmetné náplne
9C nevyskytuje sa
nevyskytuje sa
optické zameriavače a optické prístroje
9E zapalovacia a iniciačné mechanizmy, PIM...
9Ju nevyskytuje sa
9Ja obaly, trasportné a vypúšťacie kontajnery
URL : https://www.valka.cz/Kod-Sovietskej-armady-Kody-vyzbroje-GRAU-t50566#194216Verze : 0
skupina 9 – Vojenské letectvo
označenie azbuka obsah
9A výrobky (изделия) – kanóny, guľomety, bomby, rakety, závesníky, kontajnery....
9B hlavičky samonavedenia rakiet (vzduch-vzduch, vzduch-zem...)
9V horné strelecké stanovisko
9GŽ 9ГЖ bojové časti leteckých rakiet
9GŠč 9ГЩ raketové motory na tuhé palivo
9JeJu 9ЕЮ bezpásové kanónové strelecké stanovište
9K zadné strelecké stanovište
9N spodné strelecké stanovište, články nábojových pásov
9Ja obaly, trasportné a vypúšťacie kontajnery
URL : https://www.valka.cz/Kod-Sovietskej-armady-Kody-vyzbroje-GRAU-t50566#194217Verze : 0
Skupina 10 sa nevyskytuje
Všetky označenia začínajúce 10_písmeno sú zrejme chybným prepisom označenia 1O_písmeno (existuje len skupina 1OP = 1ОП)
URL : https://www.valka.cz/Kod-Sovietskej-armady-Kody-vyzbroje-GRAU-t50566#194220Verze : 0
Skupina 11 - Kozmické vojská
označenie azbuka obsah
11A 11А kozmické rakety (indexy začínajú 11А5)
11B 11Б atómové raketové motory
11V 11В zameriavacie aparatúry kozmických sond
11G 11Г prostriedky a aparatúry plnenia pohonnými hmotami
11D 11Д raketové motory
11D1 11Д1 raketové motory na tekuté pohonné hmoty s nízkou teplotou varu
11D2 11Д2 raketové motory na tekuté pohonné hmoty s vysokou teplotou varu
11D3 11Д3 raketové motory na tekuté pohonné hmoty s nízkou teplotou varu
11D4 11Д4 raketové motory na tekuté pohonné hmoty s vysokou teplotou varu
11D5 11Д5 raketové motory na tekuté pohonné hmoty
11D6 11Д6 nevyskytuje sa
11D7 11Д7 nevyskytuje sa
11D8 11Д8 raketové motory na tuhé pohonné hmoty
11Je 11Е nevyskytuje sa;
11Ž 11Ж nevyskytuje sa;
11Z 11-З nevyskytuje sa
11I 11И nevyskytuje sa;
11K 11К kozmické rakety (ako systém prostriedkov)
11L 11Л agregáty a zariadenia systému riadenia kozmických rakiet a kozmických družívc
11M 11М agregáty a prístroje kozmických družíc (počítače, systémy orientácie...)
11N 11Н pozemné vybavenie, kontrolná a meracia aparatúra
11O 11О nevyskytuje sa
11P 11П štartové a technické komplexy
11P5 11П5 technické komplexy
11P8 11П8 pozemné (povrchové?) štartovacie komplexy
11R 11Р rádiová aparatúra
11S 11С dielce – stupne rakiet, prvé dve číslice tročíselného označenia znamenajú index rakety
11T 11Т transportné zariadenia
11U 11У zariadenia štartovacieho komplexu
11F 11Ф kozmické družice
11F6 11Ф6 kozmické družice a kozmické lode nepilotované
11F7 11Ф7 kozmické lode pilotované
11F9 11Ф9 kozmické lode pilotované („mesačný program“)
11Ch 11Х nevyskytuje sa
11C 11Ц pozemné systémy riadenia kozmických letov a kozmických systémov
11Č 11Ч nevyskytuje sa;
11Š 11Ш optické systémy zamierenia (прицеливания)
11E 11Э nevyskytuje sa;
11Ju 11Ю nevyskytuje sa;
11Ja 11Я obaly, trasportné a vypúšťacie kontajnery
URL : https://www.valka.cz/Kod-Sovietskej-armady-Kody-vyzbroje-GRAU-t50566#194256Verze : 0
Skupina 12 - neidentifikované
URL : https://www.valka.cz/Kod-Sovietskej-armady-Kody-vyzbroje-GRAU-t50566#194257Verze : 0
Skupina 13 - Raketové vojská strategického určenia - súčasti šachtových štartovacích komplexov
Rozdelenie sa zatiaľ nedá určiť
URL : https://www.valka.cz/Kod-Sovietskej-armady-Kody-vyzbroje-GRAU-t50566#194258Verze : 0
Skupina 14 - Kozmické vojská
označenie azbuka obsah
14A 14А kozmické rakety
14B 14Б pomocná aparatúra (jediný index – vozidlo systému jednotného času)
14V 14В nevyskytuje sa
14G 14Г nevyskytuje sa
14D 14Д raketové motory
14Je 14Е nevyskytuje sa
14Ž 14Ж nevyskytuje sa
14Z 14З nevyskytuje sa
14I 14И pozemné vybavenie technického alebo štartovacieho komplexu
14K 14К kozmické rakety (ako systém prostriedkov)
14L 14Л nevyskytuje sa
14M 14М nevyskytuje sa
14N 14Н nevyskytuje sa
14O 14-О nevyskytuje sa
14P 14П štartoovacie alebo technické komplexy
14R 14Р nevyskytuje sa
14S 14С dielce a stupne rakiet (urýchľovacie bloky, aerodynamické kryty....)
14T 14Т transportné prostriedky a agregáty
14U 14У nevyskytuje sa
14F 14Ф kozmické družice
14Ch 14Х nevyskytuje sa
14C 14Ц pozemné meracia zariadenia, laserové zariadenia, navigačné zariadenia (vrátane prímačov systému GLONASS (ГЛОНАСС))
14Č 14Ч nevyskytuje sa
14Š 14Ш nevyskytuje sa
14E 14Э nevyskytuje sa
14Ju 14Ю nevyskytuje sa
14Ja 14Я nevyskytuje sa, analogicky - obaly, trasportné a vypúšťacie kontajnery

Niektoré zariadenia skupiny 14 majú index aj v skupine 11
URL : https://www.valka.cz/Kod-Sovietskej-armady-Kody-vyzbroje-GRAU-t50566#194259Verze : 0
Skupina 15 - Raketové vojská strategického určenia
označenie azbuka obsah
15A 15А balistické rakety
15B 15Б súčasti a zariadenia bojových častí balistických rakiet
15V 15В súčasti štartovacích komplexov, veliteľské stanovištia
15G 15Г prostriedky a aparatúry plnenia pohonnými hmotami, klimatizačné zariadenia
15D 15Д raketové motory
15Je 15Е nevyskytuje sa
15Ž 15Ж balistické rakety
15Z 15З nevyskytuje sa
15I 15И zariadenia ochrany a obrany šachtových štartovacích komplexov
15K 15К nevyskytuje sa???
15L 15Л palubné zariadenia rakiet (počítače, hydrulické pohony, systémy tlakovania nádrží...)
15M 15М nevyskytuje sa???
15N 15Н elektrické a elektronické zariadenia štartovacieho komplexu
15O 15О nevyskytuje sa
15P 15П raketový komplex s medzikontinetálnou balistickou raketou
15R 15Р nevyskytuje sa
15S 15С nevyskytuje sa
15T 15Т transportné zariadenia a prostriedky
15U 15У transportné zariadenia a prostriedky, ochranné zariadenia a prvky, vypúšťacie zariadenia štartovacích komplexov
15F 15Ф bojové časti balistických rakiet a ich súčasti (klamné ciele, bojové bloky...ň
15Ch 15Х súčasti ochrany objektov? (jeden index – zariadenie objemového výbuchu)
15C 15Ц nevyskytuje sa
15Č 15Ч nevyskytuje sa
15Š 15Ш prístroje zamierenia balistickej rakety
15E 15Э spojovacie zariadenia, počítače, veliace systémy
15Ju 15Ю nevyskytuje sa
15Ja 15Я obaly, trasportné a vypúšťacie kontajnery, zariadenia ochrany
URL : https://www.valka.cz/Kod-Sovietskej-armady-Kody-vyzbroje-GRAU-t50566#194260Verze : 0
Skupina 16 - neidentifikované
URL : https://www.valka.cz/Kod-Sovietskej-armady-Kody-vyzbroje-GRAU-t50566#194261Verze : 0
Skupina 17 - Kozmické vojská
označenie azbuka obsah
17A 17А nevyskytuje sa
17B 17Б nevyskytuje sa
17V 17В elektronické a optoelektronické zariadenia družíc
17G 17Г systémy plnenia rakiet pohonnými hmotami
17D 17Д raketové motory
17Je 17Е nevyskytuje sa
17Ž 17Ж nevyskytuje sa
17Z 17З nevyskytuje sa
17I 17И riadiace systémy
17K 17К družice a dužicové systémy
17L 17Л súčasti rakiet
17M 17М palubné zariadenia rakiet
17N 17Н pozemné technické komplexy a ich súčasti
17O 17О nevyskytuje sa
17P 17П technické komplexy a ich súčasti
17R 17Р rádiové a rádiotechnické zariadenia družíc
17S 17С dielce a stupne rakiet (urýchľovacie bloky, aerodynamické kryty....)
17T 17Т transportné prostriedky a prostriedky technickej obsluhy technického komplexu rakiet
17U 17У rostriedky technickej obsluhy a kontroly technického komplexu rakiet
17F 17Ф družica
17Ch 17Х nevyskytuje sa
17C 17Ц systémy riadenia družicových systémov
17Č 17Ч nevyskytuje sa
17Š 17Ш systémy zamierenia kozmických rakiet
17E 17Э nevyskytuje sa
17Ju 17Ю nevyskytuje sa
17Ja 17Я nevyskytuje sa
URL : https://www.valka.cz/Kod-Sovietskej-armady-Kody-vyzbroje-GRAU-t50566#194262Verze : 0
Záverom - uvedené rozdelenie nie je oficiálne, vzniklo na základe analýzy známych indexov sovietskej a ruskej výzbroje v rôznych prameňoch, postupne sa ho pokúsim doplniť.
URL : https://www.valka.cz/Kod-Sovietskej-armady-Kody-vyzbroje-GRAU-t50566#194285Verze : 0
Diskuse
Bohužiaľ, k týmto textom som sa dostal až dnes. Autora ospravedlňuje to, že to písal v roku 2006, ale napriek tomu, bolo vhodné venovať pozornosť tomu čo písal.
Svoje pripomienky, najmä s ohľadom na mladších užívateľov tohto fóra, ktorí sa ruštinu neučili a ani nechcú učiť, a mohli by tak byť nesprávnymi údajmi zle informovaní a dezorientovaní, uvádzam ďalej :

1. nesprávna interpretácia : „...Je = ruské písmeno je...“.
Moje chabé znalosti Ruštiny mi hovoria, že žiadne ruské prímeno „Je“ neexistuje. Ak to nie je pravda, idem žiadať aby mi vrátili školné. Sú len tieto možnosti :
a. Ы = Y a Rusi toto písmeno označujú „JERY“,
b. druhá možnosť je ё = Jo (napr. лётчик, čítaj ljotčik = letec; пулемёт, čítaj pulemjot = guľomet a pod.).
c. Tretia a jedine správna možnosť je, že tým čarovným ruským písmenkom, ktoré čítame ako „Je“ je písmeno „E“ (Jednotný systém elektronických počítačov – JSEP sa v ruštine číta „JESEP“, Ekaterina sa číta ako Jekaterina, atd.).


2. nesprávna interpretácia : „...číslo má súvislosť s druhom vojska („upravlenie“ GRAU= hlavná správa
vyzbrojovania)...“, alebo ak sme sa to nenaučili v škole a nemáme slovník, postupujeme rovnako ako pán
Steven Zaloga. Čo nevieme, to si vymyslíme alebo od niekoho, kto píše po anglicky skomolíme.


 Hlavne v skupine 1; 7 a 9. Napr. vozidlá poľného automatizovaného systému velenia vojskám PASUV majú v prvej skupine označenie 1V21, 1V21-R, 1V22, 1V22-R, až do 1V25, 1V25-R ale súčasne sú uvedené aj v skupine 9, pod indexmi : 9S743, 9S743-2, 9S743-3, 9S716, 9S775, 9S775-1 atd. Navyše sú to veliteľsko-štábne vozidlá, takže by sme ich skôr mali zaradiť do spojovacieho vojska, kde bol PASUV skutočne zaradený. A nie do rádiotechnických systémov (1), alebo do raketovej techniky (9). A ešte vypuklejšie je to v skupinách 6 a 7. Ako ručné zbrane a munícia do nich vyjadrujú druh vojska ? A čo potom číslicový počítač 9V59, umiestnený vo vozidle 1V16-1 náčelníka štábu samohybného delostreleckého oddielu, patriaceho do automatizovaného systému riadenia paľby 1V12- Mašina ?
 Je pravda že GRAU je nejaké upravlenie. Ale znamená to v azbuke : ГРАУ - Главное ракетно-артиллерийское управление. Teda Hlavná raketovo-delostrelecká správa (u nás by to bola Hlavná správa raketového a delostreleckého vyzbrojovania).
Zaujímavé je, že autor uverejnil v rozsahu jednej minúty dva obsiahle texty, pri čom v prvom je skratka GRAU interpretovaná nesprávne, ale v druhom, po minúte už správne. Na druhej strane, ani v tomto opise skupín nie sú uvedené správne údaje. Nuž, keď niekto rýchlejšie píše ako rozmýšľa...


3. nesprávna interpretácia, ktorá jasne evokuje že je to opísaný zlý preklad nejakého autora píšuceho
anglicky. „...U = zlepšené (ulučšenyj)...“
Tak toto nie je tiež pravda. Rusi neoznačovali techniku výrazom „ulučšennyj“, ale zásadne výrazom „usoveršenstvovannyj“, v azbuke усовершенствованный = zdokonalený.


4. Při vysvetľovaní systému zloženia indexu je ďalšia chyba. Autor píše, že písmená na druhej pozícii indexu
znamenajú : „...PO, PU = odpaľovacie zariadenie šachtového typu (silo)...“.
A toto zase nie je pravda, viď veliteľsko-štábne vozidlo PU-12 (PU-12M / M6 atd.) na podvozku BTR-60PB, resp. BTR-80 „Kušetka“. Čo má asi tak spoločné s RVSN ?
URL : https://www.valka.cz/Kod-Sovietskej-armady-Kody-vyzbroje-GRAU-t50566#416408Verze : 0
Označenie 9V sa používa u kontrolnej techniky.
9V868 je kontrolná stanica pre rakety 9M114 Šturm.
zdroj: vlastná skúsenosť a
www.forteas.cz
https://www.valka.cz/topic/view/66930/
URL : https://www.valka.cz/Kod-Sovietskej-armady-Kody-vyzbroje-GRAU-t50566#416526Verze : 0

Citace - SKOT :


b. druhá možnosť je ё = Jo (napr. лётчик, čítaj ljotčik = letec; пулемёт, čítaj pulemjot = guľomet a pod.).Nesprávne. Ruské ё sa číta ako o po spoluhláskach ж, ч, ш, щ. Pokiaľ je použité po spoluhláskach д, т, н, л tak ich zmäkčuje (ďo, ťo, ňo, ľo). Po všetkých ostatných spoluhláskach a znaku ь je transkripcia io. Po samohláskach, na začiatku slova a po znaku ъ sa číta (prepisuje) ako jo. Takže лётчик sa číta (a prepisuje) ako ľotčik, nie ljotčik.Citace - SKOT :


c. Tretia a jedine správna možnosť je, že tým čarovným ruským písmenkom, ktoré čítame ako „Je“ je písmeno „E“Správne


Citace - SKOT :


4. Při vysvetľovaní systému zloženia indexu je ďalšia chyba. Autor píše, že písmená na druhej pozícii indexu
znamenajú : „...PO, PU = odpaľovacie zariadenie šachtového typu (silo)...“.
A toto zase nie je pravda, viď veliteľsko-štábne vozidlo PU-12 (PU-12M / M6 atd.) na podvozku BTR-60PB, resp. BTR-80 „Kušetka“. Čo má asi tak spoločné s RVSN ?Myslím že to chyba nie je - označenie PU-12 atď. nie je index v rámci GRAU. PU-12 v systéme GRAU má index 9S482. Ale autor jasne píše o písmenách na druhej pozícii indexu, teda o tvare "ČÍSLO"PU/PO+ďalšie čislice - a to je niečo iné. Momentálne ma ale nenapadá žiaden systém, ktorý by tvar PU/PO používal - 1P / 1PZ / 1PN sú zameriavače (denné, protilietadlové, nočné), 2P by mali byť OZ rakiet, 3P výcviková munícia, 6P strelecká výzbroj, 7P munícia do granátometov, 8P štartovacie komplexy (to je asi najbližšie tomu čo tvrdí autor - lenže ďalšie zdroje tvrdia že šachtové komplexy sú 8P7 a pozemné 8P8, teda nie PU/PO), 9P odpaľovacie zariadenia, 11P, 14P, 15P a 17P štartovacie a technické komplexy (neviem na čo to vlastne píšem, keď je to už popísané v jednotlivých tabuľkách).
URL : https://www.valka.cz/Kod-Sovietskej-armady-Kody-vyzbroje-GRAU-t50566#416548Verze : 0
MOD
K písmenu "Je"
Nenapadá ma iná jednoduchá možnosť, ako v transkripcii skratiek a kodov rozlíšiť písmená Е a Э


Článok upravený.
URL : https://www.valka.cz/Kod-Sovietskej-armady-Kody-vyzbroje-GRAU-t50566#417451Verze : 0