Main Menu
User Menu

78. radiotechnický prapor zvláštního určení [1985-1991]

78th Special Purpose Electronic Intelligence Battalion

     
Název:
Name:
78. radiotechnický prapor zvláštního určení
Originální název:
Original Name:
78. radiotechnický prapor zvláštního určení
Datum vzniku:
Raised/Formed:
31.10.1985
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.12.1991
Nástupce:
Successor:
12. radiotechnický uzel
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
31.10.1985-01.12.1991 7. radiotechnická brigáda zvláštního určení
Dislokace:
Deployed:
31.10.1985-30.11.1991 Klenčí pod Čerchovem
Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
31.10.1985-01.12.1991 78. rota automatizovaných pátračů
31.10.1985-01.12.1991 78. rota oprav techniky a týlového zabezpečení
31.10.1985-01.12.1991 78. rota průzkumu VKV
31.10.1985-01.12.1991 78. rota radiotechnického průzkumu a rádiového zaměřování
31.10.1985-01.12.1991 78. rota rádiového odposlechu KV

Ručně vyplněné položky:
31.10.1985-30.11.1991 Rota rádiového odposlechu KV
31.10.1985-30.11.1991 Rota radiotechnického průzkumu a rádiového zaměřování
31.10.1985-30.11.1991 Rrota automatizovaných pátračů
31.10.1985-30.11.1991 Rota průzkumu VKV
31.10.1985-30.11.1991 Rota oprav techniky a týlového zabezpečení
Poznámka:
Note:
VÚ 6778 Klenčí pod Čerchovem
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha - Olomouc, fond ČSLA (7. radiotechnická brigáda zvláštního určení)
URL : https://www.valka.cz/78-radiotechnicky-prapor-zvlastniho-urceni-1985-1991-t50531#409065Verze : 0
MOD