Main Menu
User Menu
Reklama

LeMay, Curtis Emerson

     
Příjmení:
Surname:
LeMay
Jméno:
Given Name:
Curtis Emerson
Jméno v originále:
Original Name:
Curtis Emerson LeMay
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
15.11.1906 Columbus
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
01.10.1990 March AFB, Kalifornie
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
Velitel 20. letecké armády
Velitel Velitelství strategického letectva
5. náčelník štábu Letectva Spojených států (1961-1965)
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/Curtis_LeMay


Edit : Admin
URL : https://www.valka.cz/LeMay-Curtis-Emerson-t50513#194056Verze : 0
MOD
     
Příjmení:
Surname:
LeMay
Jméno:
Given Name:
Curtis Emerson
Jméno v originále:
Original Name:
Curtis Emerson LeMay
Všeobecné vzdělání:
General Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Ohio State University
Vojenské vzdělání:
Military Education:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Důstojnické hodnosti:
Officer Ranks:
12.10.1929 poručík
12.03.1935 nadporučík
26.01.1940 kapitán
21.03.1941 major
23.01.1942 podplukovník
17.06.1942 plukovník
28.09.1943 brigádní generál
03.03.1944 generálmajor
22.06.1946 brigádní generál
26.01.1948 generálporučík (USAF)
19.02.1948 generálmajor
29.10.1951 generál
Průběh vojenské služby:
Military Career:
Automaticky vyplněné položky:
02.06.1942-18.05.1943 Velitel : 305. bombardovací skupina (těžká)
18.06.1943-30.08.1943 Velitel : 4. bombardovací křídlo
30.08.1943-14.09.1943 Velitel : 4. bojové bombardovací křídlo (těžké)
20.10.1947-16.10.1948 Velitel : Vzdušné síly Spojených států v Evropě
19.10.1948-29.10.1951 Velitel : Velitelství strategického letectva
28.10.1951-30.06.1957 Velitel : Velitelství strategického letectva

Ručně vyplněné položky:
Vyznamenání:
Awards:

DD.MM.1929

Pilotní odznak (základní)
Pilot Badge (Basic)
-

08.12.1943

Kříž za vynikající službu
Distinguished Service Cross
-

DD.MM.1943

Stříbrná hvězda
Silver Star
-

18.10.1944

Armádní medaile za vynikající službu
Army Distinguished Service Medal
-

04.08.1945

Armádní medaile za vynikající službu
Army Distinguished Service Medal
-

DD.MM.1965

Armádní medaile za vynikající službu
Army Distinguished Service Medal
-

DD.MM.RRRR

Řád Čestné legie 3. třída
Order of Legion of Honour 3rd Class
Ordre de la Légion d'Honneur Commandeur
-

DD.MM.RRRR

Válečný kříž 1940
War Cross 1940
Croix de Guerre 1940
-

DD.MM.RRRR

Řád vlastenecké války 1. stupně /1943-1985/
Order of the Patriotic War, 1st Class /1943-1985/
Орден Отечественной войны 1-й степени
-

DD.MM.RRRR

Řád za letecké zásluhy - komandér
Order of Aeronautical Merit - Commander
Ordem do Mérito Aeronáutico
-

DD.MM.RRRR

Řád jižního kříže - komandér
Order of the Southern Cross - Commander
Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul
-

DD.MM.RRRR

Válečný kříž 1939-1945
Cross of War
Croix de Guerre
-

DD.MM.RRRR

Záslužný letecký kříž
Distinguished Flying Cross
-

DD.MM.RRRR

Řád meče - komandér velkokříže
Commander Grand Cross of the Order of Sword
Svärdsorden Kommendör med stora korset
-

DD.MM.RRRR

Řád za letecké zásluhy - velkodůstojník
Order of Aeronautical Merit - Grandofficer
Orden al Mérito Aeronáutico
-

DD.MM.RRRR

Řád za letecké zásluhy - velkokříž
Order of Aeronautical Merit - Grandcross
Orden al Mérito Aeronáutico
-

DD.MM.RRRR

Řád za letecké zásluhy - komandér
Order of Aeronautical Merit - Commander
Orden al Mérito Aeronáutico
-

DD.MM.RRRR

Medaile za zásluhy zlatá
Medal of Merit Golden
Medalla al Mérito Oro
-

DD.MM.RRRR

Řád za zásluhy - velkokříž
Order of Merit - Grand Cross
Gran Cruz del Orden al Mérito de Chile
-

DD.MM.RRRR

Řád Ouissam Alaouite 3. třída
Order of Ouissam Alaouite 3rd Class
-
-

DD.MM.RRRR

Pilotní odznak (velitelský)
Pilot Badge (Command)
-

DD.MM.RRRR

Pilotní odznak (nadřízený)
Pilot Badge (Senior)
-

DD.MM.RRRR

Záslužný letecký kříž
Distinguished Flying Cross
-

DD.MM.RRRR

Letecká medaile
Air Medal
-

DD.MM.RRRR

Medaile vítězství (2. světová válka)
World War II Victory Medal
-

DD.MM.RRRR

Medaile za službu ve Vietnamu
Vietnam Service Medal
-

DD.MM.RRRR

Medaile za americké tažení
American Campaign Medal
-

DD.MM.RRRR

Medaile za asijsko pacifické tažení
Asiatic-Pacific Campaign Medal
-

DD.MM.RRRR

Medaile za evropsko/africko/blízko východní tažení
European-African-Middle Eastern Campaign Medal
-

DD.MM.RRRR

Medaile okupační armády
Army of Occupation Medal
-

DD.MM.RRRR

Medaile za humánní akci
Medal for Humane Action
-

DD.MM.RRRR

Medaile za službu v národní bezpečnosti
National Defense Service Medal
-

DD.MM.RRRR

Expediční medaile ozbrojených sil
Armed Forces Expeditionary Medal
-

DD.MM.RRRR

Ocenění za dlouhodobou službu pro Letectvo a Kosmo
Air and Space Longevity Service Award
-

DD.MM.RRRR

Medaile za službu v amerických obranných silách
American Defense Service Medal
-

DD.MM.RRRR

Prezidentská citace (letectvo & armáda) (1942-1947)
Presidential Unit Citation (Air Force & Army) (1942-1947)
-

DD.MM.RRRR

Velkostuha řádu Vycházejícího slunce
1st Class, Grand Cordon of the Order of the Rising Sun
勲一等旭日大綬章 / くんいっとう きょくじつだいじゅしょう
-

Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
http://en.wikipedia.org/wiki/Curtis_LeMay
https://valor.militarytimes.com/hero/6129
URL : https://www.valka.cz/LeMay-Curtis-Emerson-t50513#450225Verze : 0
MOD
(full) General Curtis Emerson LeMay

(15.11.1906 – 01.10.1990)

C. E. LeMay se narodil 15.11.1906 v Columbusu ve státě Ohio. Studoval na tamní státní univerzitě, ale školu přerušil a přihlásil se k leteckému sboru Národní gardy. Pilotní odznak získal v roce 1929 a o rok později se stal poručíkem. V roce 1934 se oženil s Helen E. Maitlandovou, se kterou měli jednu dceru. V roce 1935 byl povýšen na nadporučíka a po získání inženýrského titulu přestoupil k bombardérům, kterým přisuzoval v budoucím konfliktu rozhodující roli, a záhy proslul jako nejlepší navigátor v celém letectvu.

V roce 1937 byl převelen do Langley, kde se poprvé setkal s bombardéry B-17 právě přidělovanými 2nd Bombard Group. Právě díky svým navigačním schopnostem se zúčastnil jako hlavní navigátor dvou letů do Jižní Ameriky, které měly demonstrovat možnosti nových strojů. Největší proslulosti však dosáhl 12.05.1938, když se mu podařilo se třemi B-17kami vypátrat italskou linkovou loď Rex vzdálenou téměř 800 mil od pobřeží. V roce 1940 byl povýšen na kapitána a stal se velitelem 34th Bombard Group.

Útok na Pearl Harbour ho zastihl v hodnosti majora. Záhy byl však povýšen na podplukovníka a v květnu 1942 dostal za úkol zformovat a vycvičit první bombardovací jednotku, která odjede do Anglie – 305th Bombardement Group, s níž také na podzim téhož roku do Evropy dorazil. Výrazně se podílel na vytvoření dvou taktik, které byly spojeneckými bombardéry nad Evropou používány až do konce války:
1) Vyvrátil teorii, že každý bombardér letící v přímém kurzu déle než pár sekund bude sestřelen. Do té doby používaly bombardéry mnoha úhybných manévrů, které měly za následek značnou nepřesnost a nálety se musely opakovat. LeMay osobně při jednom náletu vedl své bombardéry v přímém směru sedm minut. Jeho jednotka dosahovala mnohem lepších výsledků a zanedlouho se tato taktika stala standardní.
2) Podílel se na vytvoření obranné formace (Combat box formation), čítající 18 B-17, umožňující vykrýt palbou všechny úhly.

Od května 1943 vedl 4th Bombardement Wing, který byl 13. září 1943 reorganizován na 3rd Air Divison 8. letecké armády a LeMay, právě povýšený na brigádního generála, se stal jejím velitelem. Během náletu na Schweinfurt a Řezno 17.08.1943 osobně velel skupině bombardující Řezno a po náletu pokračoval se svými stroji do severní Afriky.

V březnu 1944 byl povýšen na generálmajora a o tři měsíce později byl přeložen do Pacifiku, kde se americké letectvo pokoušelo o bombardovací ofenzívu proti Japonsku. LeMay se stal velitelem XX Bomber Command (spadající pod 20. leteckou armádu). Jeho B-29 operovaly z jediných základen na dosah Japonsku – z Číny. Kvůli vzdálenostem však vázlo zásobování (pro jeden let B-29íky se muselo přivézt šest dopravních letadel paliva), navíc se u nových bombardérů vyskytovalo mnoho poruch. Nejvyšší velení se proto rozhodlo pro nasazení XXI Bomber Command operujícího z Marian (po uzavření operací v Číně se i XX Bomber Command přesunulo na Mariany), kterému od ledna 1945 velel LeMay. Denní bombardování Japonska přinášelo značné ztráty, zato nebylo dostatečně efektivní. 04.02.1945 podnikly LeMayovy bombardéry nálet na Kobe, 6. největší japonské město, a použily zápalné bomby. Kvůli počasí musely bombardovat z menší výšky než obvykle, což se projevilo vetší přesností. LeMay inspirován tímto úspěchem se rozhodl prověřit ještě možnost nočních náletů, když počátkem března vyslal v noci nad Tokio neozbrojenou B-29, která se vrátila nepoškozená. V noci z 9. na 10. března byl pak podniknut velký nálet. 330 bombardérů zasypalo Tokio z malé výšky zápalnými fosforovými a hořčíkovými pumami a napalmem, kterým padlo za oběť na 80 000 civilistů a asi 250 000 budov. Bombardovací síly v Pacifiku se postupně rozrostly na 600 letounů a podobný osud potkal všechna vetší japonská města vyjma těch předurčených pro demonstraci atomové bomby, přičemž LeMay byl jedním z hlavních plánovačů náletů na Hirošimu a Nagasaki.

Po válce strávil chvíli v Pentagonu jako zástupce náčelníka vzdušných sil pro výzkum a vývoj. V roce 1947 se vrátil do Evropy jako velitel USAF v Evropě a velel vzdušnému zásobování západního Berlína v letech 1948-49. V roce 1949 se pak vrátil do Washingtonu D. C. a stal se velitelem SAC (Strategic Air Command - velení strategického letectva). O dva roky později byl povýšen na generálplukovníka (2. nejmladší v US armádě po U.Grantovi). V době jeho příchodu bylo SAC vybaveno pouze několika B-29 s nedostatečně vycvičenými posádkami. LeMay se pustil okamžitě do reorganizace a výcviku personálu a když velení SAC v roce 1957 opouštěl, jednalo se již o moderní, proudovými letouny a balistickými raketami vybavenou údernou sílu.

Od roku 1957 zastával pozici zástupce náčelníka štábu USAF a od roku 1961 pak byl náčelníkem USAF. Právě v této funkci ho zastihla kubánská raketová krize, během níž velmi prosazoval preventivní úder proti Kubě. Neustále se dostával do sporů s ministrem obrany McNamarou a náčelníkem sboru spojených náčelníků štábů M. Taylorem. Coby zastánce tvrdých leteckých úderů a masivního bombardování severního Vietnamu se mu nedařilo najít společnou řeč ani s dalším prezidentemJohnsonem. Z této doby je mu připisován výrok: „Vybombardujeme je do doby kamenné.“ Proto byl pro trvající neshody v roce 1965 propuštěn do výslužby.

V roce 1968 se pokusil dostat do politiky jako kandidát na viceprezidenta na kandidátce nezávislého kandidáta George Wallace, ovšem neúspěšně.

Zemřel 01.10.1990 a je pochován na hřibově amerických vzdušných sil v Colorado Springs v Coloradu.


Vyznamenání:
Distinguished Service Cross
Distinguished Service Medal 3x
Silver Star
Distinguished Flying Cross 3x
Air Medal 4x
Distinguished Unit Citation 2x
American Defense Service Medal
American Campaign Medal
European-African-Middle Eastern Campaign Medal
Asiatic-Pacific Campaign Medal
World War II Victory Medal
Army of Occupation Medal with the Berlin Airlift emblem
Medal of Humane Action
National Defense Service Medal

Zahraniční:

Argentina: Order of Aeronautical Merit - Grand Official, Grand Cross
Belgie: Croix de Guerre avec Palme
Brazílie: Řád jižního kříže, Řád za letecké zásluhy
Chile: Medalla Militar de Primera Clase, Řád za zásluhy
Ekvádor: Řád za letecké zásluhy(Knight Commander)
Francie: Légion d'honneur – Commandeur(3.třídy), Croix de Guerre avec Palm
Japonsko: Řád vycházejícího slunce 1.třídy (udělen za přínos při rekonstrukci japonských vzdušných sil a PVO, kvůli úloze LeMay při bombardování Japonska během WWII mu ho odmítl císař předat osobně)
Maroko: Oissam Alaouite
Švédsko: Svärdsorden velitelský velký kříž
Velká Británie: Distinguished Flying Cross
Uruguay: Aviador Militar Honoris Causa (Piloto Commandante)
SSSR: Řád Vlastenecké války 1.stupně

Zdroje:
Osprey, edice Elite, č.85: US Commanders of WWII (1) Army & USAAF, ISBN 1-8476-474-4
https://en.wikipedia.org/wiki/Curtis_LeMay
https://www.afa.org/magazine/March1998/0398lemay.asp

URL : https://www.valka.cz/LeMay-Curtis-Emerson-t50513#194763Verze : 3