Main Menu
User Menu

Technická eskadrona jezdeckého pluku 5 [1920-1928]

Technical Squadron of the 5th Cavalry Regiment

     
Název:
Name:
Technická eskadrona jezdeckého pluku 5
Originální název:
Original Name:
Technická eskadrona jezdeckého pluku 5
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1920
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.05.1928
Nástupce:
Successor:
Polní eskadrona 3/5 /kulometná/
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1920-01.03.1922 Jezdecký pluk 5
01.03.1922-01.05.1928 Jezdecká korouhev I/5
Dislokace:
Deployed:
01.10.1920-01.05.1928 Košice, Malé jezdecké kasárny /

Velitel:
Commander:

Výzbroj:
Armament:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Technicka-eskadrona-jezdeckeho-pluku-5-1920-1928-t50454#193949Verze : 1
MOD