Main Menu
User Menu

Polní eskadrona 3/3 /kulometná/ [1928-1938]

3rd Squadron of the 3rd Dragoon Regiment /Machine-gun/

     
Název:
Name:
Polní eskadrona 3/3 /kulometná/
Originální název:
Original Name:
Polní eskadrona 3/3 /kulometná/
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.05.1928
Předchůdce:
Predecessor:
Technická eskadrona jezdeckého pluku 3
Datum zániku:
Disbanded:
25.09.1938
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.05.1928-15.09.1933 I. korouhev jezdeckého pluku 3
15.09.1933-01.01.1936 Jezdecký pluk 3
01.01.1936-25.09.1938 Dragounský pluk 3
Dislokace:
Deployed:
01.05.1928-25.09.1938 Komárno, kasárny /

Velitel:
Commander:

Výzbroj:
Armament:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond Jezdecký pluk 3
Fidler, Jiří - Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Polni-eskadrona-3-3-kulometna-1928-1938-t50420#572652Verze : 1
MOD
Jezdecká eskadrona 3/3 /kulometná/ [1928-1936]


Eskadrona vznikla 1. května 1928 přejmenováním z Technické eskadrony jezdeckého pluku 3 [1920-1928]. Nacházela se v Komárně, podléhala velitelství Jezdecké korouhve I/3 [1922-1936] a od září 1933 velitelství Jezdeckého pluku 3 [1920-1936].
Eskadrona byla 1. ledna 1936 přejmenována na Dragounskou eskadronu 3/3 /kulometnou/ [1936-1938].


Literatura:
Fidler, Jiří – Sluka, Václav: Encyklopedie Branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Polni-eskadrona-3-3-kulometna-1928-1938-t50420#193909Verze : 0
MOD