Main Menu
User Menu

Ženijní pluk 4, velitelství [1920-1938]

Headquarters of the 4th Engineer Regiment

     
Název:
Name:
Ženijní pluk 4
Originální název:
Original Name:
Ženijní pluk 4
Datum vzniku:
Raised/Formed:
22.10.1920
Předchůdce:
Predecessor:
4. ženijní prapor
Datum zániku:
Disbanded:
24.09.1938
Nástupce:
Successor:
Mobilisační těleso 704
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
22.10.1920-27.10.1921 Zemské vojenské velitelství pro Slovensko
27.10.1921-10.11.1921 Západoslovenská skupina
10.11.1921-01.01.1922 Zemské vojenské velitelství pro Slovensko
01.01.1922-15.09.1925 Velitelství zemského ženijního vojska pro Slovensko
15.09.1925-30.09.1936 Velitelství zemského ženijního vojska v Bratislavě
30.09.1936-24.09.1938 Velitelství ženijního vojska VII. sboru
Dislokace:
Deployed:
22.10.1920-24.09.1938 Bratislava, Dunajské kasárny /

Velitel:
Commander:
22.10.1920-DD.01.1921 Hell, Antonín (major ženijního vojska)
DD.01.1921-DD.04.1921 Husárek, Karel (major ženijního vojska)
DD.04.1921-DD.12.1921 Hell, Antonín (major ženijního vojska)
DD.12.1921-DD.12.1922 Husárek, Karel (major ženijního vojska)
DD.12.1922-DD.09.1923 Husárek, Karel (podplukovník ženijního vojska)
DD.09.1923-DD.10.1926 Červák, Augustin (plukovník generálního štábu)
DD.10.1926-04.05.1928 Untermüller, Jaroslav (podplukovník ženijního vojska)
04.05.1928-DD.11.1931 Untermüller, Jaroslav (plukovník ženijního vojska)
DD.11.1931-DD.09.1932 Slonek, Bohuslav (podplukovník ženijního vojska)
DD.09.1932-DD.12.1932 Untermüller, Jaroslav (plukovník ženijního vojska)
DD.12.1932-DD.07.1933 Slonek, Bohuslav (podplukovník ženijního vojska)
DD.07.1933-DD.11.1934 Untermüller, Jaroslav (plukovník ženijního vojska)
DD.11.1934-DD.01.1935 Czapka, Jan (podplukovník ženijního vojska)
DD.01.1935-DD.03.1935 Tomsa, Ladislav (plukovník generálního štábu)
DD.03.1935-DD.08.1935 Czapka, Jan (podplukovník ženijního vojska)
DD.08.1935-DD.09.1936 Veselý, Václav (plukovník ženijního vojska)
DD.09.1936-DD.12.1936 Šenkýř, Rudolf (podplukovník ženijního vojska)
DD.12.1936-DD.07.1937 Šlejmar, Antonín (podplukovník ženijního vojska)
DD.07.1937-24.09.1938 Šlejmar, Antonín (podplukovník ženijního vojska)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
22.10.1920-01.10.1937 Ženijní prapor 10
22.10.1920-01.10.1937 Ženijní prapor 9
01.09.1933-15.08.1934 Strojní prapor
15.08.1934-01.10.1937 Mostní prapor
01.10.1937-24.09.1938 I. prapor ženijního pluku 4
01.10.1937-24.09.1938 II. prapor ženijního pluku 4

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
-
Vyznamenání:
Decorations:
-
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Fidler, Jiří – Sluka, Václav: Encyklopedie branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Zenijni-pluk-4-velitelstvi-1920-1938-t50365#535864Verze : 6
MOD
Ženijní pluk 4 [1920-1938]


Velitelství pluku vzniklo 22. října 1920 přejmenováním z velitelství 4. ženijního praporu [1919-1920]. Nacházelo se v Bratislavě, podléhalo Zemskému vojenskému velitelství pro Slovensko [1919-1925], od ledna 1922 Velitelství zemského ženijního vojska pro Slovensko [1922-1925], od září 1935 Velitelství zemského ženijního vojska v Bratislavě [1925-1936] a od září 1936 velitelství 7. sboru [1935-1938].
Součástí pluku bylo:
velitelství pluku s hospodářskou správou a technickou správou,
Pomocná rota ženijního pluku 4 [1920-1938] (říjen 1920 – září 1938),
Mostní prapor [1934-1937] (srpen 1934 – říjen 1937),
Strojní prapor [1922-1937] (září 1933 – srpen 1934),
Ženijní prapor 9 [1920-1937] (říjen 1920 – říjen 1937),
Ženijní prapor 10 [1920-1937] (říjen 1920 – říjen 1937),
Ženijní prapor I/4 [1937-1938] (říjen 1937 – září 1938),
Ženijní prapor II/4 [1937-1938] (říjen 1937 – září 1938),
Zbrojní rota ženijního pluku 4 [1920-1926] (říjen 1920 – duben 1926),
Náhradní rota ženijního pluku 4 [1920-1926] (říjen 1920 – duben 1926)
Náhradní prapor ženijního pluku 4 [1926-1938] (duben 1926 – září 1938).


Veliteli pluku byli:
major ženijního vojska Antonín Hell (říjen 1920 – leden 1921),
major ženijního vojska Karel Husárek (leden 1921 – duben 1921),
major ženijního vojska Antonín Hell (duben 1921 – prosinec 1921),
major ženijního vojska,od prosince 1922 podplukovník ženijního vojska Karel Husárek (prosinec 1921 – září 1923),
plukovník generálního štábu Ing. Augustin Červák (září 1923 – říjen 1926),
podplukovník ženijního vojska, od května 1928 plukovník ženijního vojska Ing. Jaroslav Untermüller (říjen 1926 – říjen 1931),
podplukovník ženijního vojska Bohuslav Slonek (listopad 1931 – září 1932),
plukovník ženijního vojska Ing. Jaroslav Untermüller (září 1932 – prosinec 1932),
podplukovník ženijního vojska Bohuslav Slonek (leden 1933 – červenec 1933),
plukovník ženijního vojska Ing. Jaroslav Untermüller (červenec 1933 – listopad 1934),
podplukovník ženijního vojska Jan Czapka (prosinec 1934 – leden 1935),
plukovník generálního štábu Ladislav Tomsa (leden 1935 – březen 1935),
podplukovník ženijního vojska Jan Czapka (březen 1935 – srpen 1935),
plukovník ženijního vojska Ing. Václav Veselý (srpen 1935 – září 1936),
podplukovník ženijního vojska Ing. Rudolf Šenkýř (říjen 1936 – prosinec 1936),
podplukovník ženijního vojska, od července 1937 plukovník ženijního vojska Ing. Antonín Šlejmar (od ledna 1937).


Literatura:
Fidler, Jiří – Sluka, Václav: Encyklopedie Branné moci Republiky československé 1920-1938. Praha, Libri 2006.
URL : https://www.valka.cz/Zenijni-pluk-4-velitelstvi-1920-1938-t50365#193753Verze : 0
MOD