Main Menu
User Menu
Camel Brigade


Vznik: november 1915 - január 1916


Dislokácia: Egypt


Nadriadený stupeň: Egyptian Expeditionary Force


Zloženie:
1st Camel Company (24.01.1916 - december 1916)
2nd Camel Company (30.01.1916 - december 1916)
3rd Camel Company (31.01.1916 -december 1916)
4th Camel Company (31.01.1916 - december 1916)
5th Camel Company (? - 02.08.1916)
6th Camel Company (? - 02.08.1916)
7th Camel Company (? - 02.08.1916)
8th Camel Company (? - december 1916)
9th Camel Company (? - december 1916)
10th Camel Company (? - december 1916)
11th Camel Company (06.07.1916 - december 1916)
12th Camel Company (15.07.1916 - december 1916)
13th Camel Company (25.07.1816 - december 1916)
14th Camel Company (04.08.1916 - december 1916)
15th Camel Company (24.07.1916 - december 1916)
16th Camel Company (17.10.1916 - december 1916)
1st Camel Regiment (september 1916 - február 1917)
2nd Camel Regiment (september 1916 - február 1917)
3rd Camel Regiment (24.12.1916 - február 1917)
4th Camel Regiment (10.11.1916 - február 1917)
1st Camel Battalion (02.08.1916 - 26.06.1917)
2nd Camel Battalion (?? - 26.06.1917)
3rd Camel Battalion (04.12.1916 - 26.06.1917)
4th Camel Battalion (16.02.1917 - 26.06.1917)


Zánik: 26.06.1917 transformáciou na Camel Corps


Zdroj: www.valka.cz
URL : https://www.valka.cz/Camel-Brigade-t50232#193396Verze : 0
MOD