Main Menu
User Menu

51. prapor letištního a radiotechnického zabezpečení [1992-1992]

51st Air Base and Electronic Support Battalion

     
Název:
Name:
51. prapor letištního a radiotechnického zabezpečení
Originální název:
Original Name:
51. prapor letištního a radiotechnického zabezpečení
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.11.1992
Předchůdce:
Predecessor:
51. letištní prapor
61. rota spojení a radiotechnického zabezpečení
Datum zániku:
Disbanded:
31.12.1992
Nástupce:
Successor:
5. prapor letištního a radiotechnického zabezpečení
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.11.1992-31.12.1992 51. vrtulníkový pluk
Dislokace:
Deployed:
01.11.1992-31.12.1992 Prostějov, letiště /

Velitel:
Commander:
01.11.1992-31.12.1992 Rotrekl, Jaromír (major)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Poznámka:
Note:
01.11.1992-31.12.1992 VÚ 6918 Prostějov
Zdroje:
Sources:
Původní příspěvek Stanislava Vystavěla
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina, fond 00000,
URL : https://www.valka.cz/51-prapor-letistniho-a-radiotechnickeho-zabezpeceni-1992-1992-t50185#456660Verze : 1
MOD
- Velitel praporu: mjr. Ing. Rotrekl Jaromír
- ZV praporu pro RTZ: pplk. Ing. Lisický Rudolf


Zdroj: "Bez nich by nevzlétli" - Svět křídel 2008
URL : https://www.valka.cz/51-prapor-letistniho-a-radiotechnickeho-zabezpeceni-1992-1992-t50185#296984Verze : 0