Main Menu
User Menu

Langley, George Furner

     
Příjmení:
Surname:
Langley
Jméno:
Given Name:
George Furner
Jméno v originále:
Original Name:
-
Fotografie či obrázek:
Photograph or Picture:
Hodnost:
Rank:
brigádní generál
Akademický či vědecký titul:
Academic or Scientific Title:
-
Šlechtický titul:
Hereditary Title:
-
Datum, místo narození:
Date and Place of Birth:
01.05.1891 Port Melbourne, Austrálie
Datum, místo úmrtí:
Date and Place of Decease:
24.08.1971 Killara, Austrálie
Nejvýznamnější funkce:
(maximálně tři)
Most Important Appointments:
(up to three)
velitel 1st Camel Battalion, Imperial Camel Corps
velitel 14th Light Horse Regiment
velitel 2. pěší brigády
Jiné významné skutečnosti:
(maximálně tři)
Other Notable Facts:
(up to three)
-
Související články:
Related Articles:
Zdroje:
Sources:
http://adbonline.anu.edu.au/biogs/A090669b.htm
http://www.awm.gov.au/units/people_4624.asp
URL : https://www.valka.cz/Langley-George-Furner-t50183#193265Verze : 0
MOD
GEORGE FURNER LANGLEY (1891-1971) - učiteľ a vojak sa narodil 1.5.1891 v Port Melbourne v rodine anglického kupca Jabeza Langley a jeho manželky Fanny, rodenej Furner z Južnej Austrálie. Študoval na Melbourne Continuation (High) School, po jej skončení pokračoval v štúdiu na Melbourne Teachers' College a na University of Melbourne. Postupne získal Diploma in Education (1914) a Bachelor of Arts (1926). Na škole vynikal v austrálskom futbale a v atletike.


Po ukončení Melbourne Teachers' College Langley učil na Williamstown High School a na o Mansfield Agricultural High School, kde ho zastihlo vypuknutie Prvej svetovej vojny. Ako príslušník Senior Cadets v hodnosti lieutenant (podporučík, poručík) od októbra 1913 bol v decembri 1914 povolaný do Australian Imperial Force v hodnosti private (vojak) a následne bol 24.3.1915 vymenovaný do hodnosti lieutenant (podporučík, poručík) u 21st Battalion. Spolu s jednotkou sa preplavil do Egypta, kde dorazil v máji 1915 a absolvoval výcvik pred vylodením v Gallipoli. Po ukončení výcviku sa nalodil na loď Southland, ktorá mala Langleyho s jednotkou prepraviť do Gallipoli. 2.9.1915 bola loď torpédovaná, a Langley, v ten deň vymenovaný do hodnosti captain (kapitán), bol vymrštený do vzduchu a cez nakládacie dvere sa zrútil do spodnej časti lode. Hoci bol veľmi otrasený z výbuchu a následného pádu, až do svojho kolapsu organizoval evakuáciu svojich ľudí z lode. Spolu s jednotkou dorazil do Gallipoli 8.9.1915, kde napriek tomu že ochorel na žltačku zostal až do evakuácie v decembri 1915.


Po evakuácii do Egypta bol Langley preložený k Imperial Camel Corps (od 26.1.1960), kde vytváral a cvičil 1st Camel Company. V priebehu roku 1916 sa spolu s jednotkou zúčastnil šesťmesačného ťaženia v západnej púšti proti vzbúreným domorodým kmeňom. 11.9.1916 bol povýšený na majora. V decembri 1916, po transformácii samostatných Camel Company na na prápory bol premiestnený k 1st Camel Battalion, ustanovený do funkcie veliteľa a 24.1.1917 povýšený do hodnosti lieutenant-colonel (podplukovník).


Do mája 1918 sa spolu s jednotkou zúčastnil na ťažení Sinajskou púšťou a Palestínou až do údolia rieky Jordán. Bojoval pri Rafe, v troch bitkách o Gazu a pri útoku na Ammán, kde bol zranený. Následne sa zúčastnil obrany údolia rieky Jordán a útoku na Es Salt. Vo februári 1917 bol vyznamenaný srbským vyznamenaním Bieleho Orla (White Eagle).


V júni 1918 sa 1st Camel Battalion transformoval na štandartnú jazdeckú jednotku - 14th Australian Light Horse Regiment. Langley pokračoval vo velení tejto jednotky pri jej postupe na Damašek, kde bol vyznamenaný Distinguished Service Order. Následne bol trikrát citovaný v rozkazoch za výborné veliteľské schopnosti. Koniec vojny ho zastihol pri presune do Aleppa.


V decembri 1918 sa v Káhire oženil s Edmee Mary Plunkettovou. V januári 1919 bol vymenovaný za veliteľa 5th Light Horse Brigade a nasadený na potlačenie povstania v Egypte. 24.7.1919 odchádza apäť do Austrálie, kde dorazil v auguste. 2.11.1919 bol prepustený do zálohy v hodnosti lieutenant-colonel a zaradený do Australian Military Forces (A.M.F.).


V roku 1920 sa Langley satl riaditeľom Mansfield Agricultural High School a následne, v roku 1924 Warrnambool High School, kde pôsobil ďalších 16 rokov. Okrem svojho civilného povolania učiteľa vykonával zároveň aj funkciu veliteľa 20th Light Horse Regiment a potom 4th Light Horse Regiment, ale v prvom rade bol výborný učiteľ a administratívny pracovník. V tejto úlohe mu pomáhali v armáde rozvinuté schopnosti triezveho úsudku a rozvahy. Študenti na ňom obdivovali jeho neutíchajúci entuziazmus, horlivosť s akou sa venoval výuke Francúzštiny, ale aj každodenné ranné stretnutia so študentami, kde rozoberal udalosti predchádzajúceho dňa doma i vo svete.


V roku 1940 odišiel na Bendigo High School a zároveň v septembri toho istého roka bol menovaný za veliteľa 38th Battalion, A.M.F. V apríli 1942 mu bola prepožičaná hodnosť brigadier (brigádny generál ) a prevzal velenie 2nd Infantry Brigade, najskôr v Západnej Austrálii a potom v Darwine.


Následky jeho zranenia v prvej svetovej vojne spôsobili že Langley musel 10.3.1940 opustiť službu v A.M.F. v čestnej hodnosti brigadier. Vstúpil do Australian Red Cross Field Force ako člen komisie za Anglicko a Blízky východ. V tejto komisii slúžil do roku 1946. Bol menovaný dôstojníkom rádu sv. Jozefa z Jeruzalému (Order of St John of Jerusalem). V rokoch 1946 - 1947 pôsobil ako riaditeľ Mordialloc High School, v roku 1948 prešiel do Box Hill High School a následne v roku 1949 sa stal riaditeľom Melbourne High School. Tu pôsobil ďalších osem rokov a svoju energiu venoval rozvoju školy.


Po odchode do dôchodku sa Langley stal ešte riaditeľom kníhkupectva Robertson & Mullens a zároveň aktívne pôsobil v rôznych nadáciách . Bol tiež aktívnym členom Victorian High School Headmasters' Association, kde pôsobil ako prezident sedem rokov. V roku 1958 bol menovaný komandérom rádu Britského Impéria (Commander of Order of the British Empire (C.B.E.)).


V roku 1970 sa presťahoval do Sydney, spolu so svojou ženou a dvoma dcérami. Zomrel 24.8.1971 a bol spopolnený. Posledný rok života venoval spracovaniu histórie Imperial camel Corps, jeho žena túto prácu dokončila za neho. Publikácia Piesok, pot a ťavy (Sand, sweat and camels) bola vydaná v roku 1976.


Prehľad udelených vyznamenaní:


Mentioned in Despatches (MID) - 4x
Rad Bieleho Orla 3. triedy
Distinguished Service Order


Zdroj:
www.adb.online.anu.edu.au
URL : https://www.valka.cz/Langley-George-Furner-t50183#193357Verze : 0
MOD
Publikačná činnosť:


Langley, George Furner ; Langley, Edmée Mary. Sand, sweat and camels : the Australian companies of the Imperial Camel Corps. Kilmore, Vic. : Lowden, 1976. ISBN: 0909706514


Langley, George Furner ; Langley, Edmée Mary. Sand, sweat and camels. [new ed.] Adelaide : Rigby, 1980. ISBN: 0727010131
URL : https://www.valka.cz/Langley-George-Furner-t50183#193280Verze : 0
MOD
Portrét od Stelly Bowen (kvalitnejší som zatiaľ nenašiel)
Langley, George Furner - George Furner Langley (portrét)(http://www.adb.online.anu.edu.au/biogs/A090669b.htm)

George Furner Langley (portrét)(www.adb.online.anu.edu.au)
URL : https://www.valka.cz/Langley-George-Furner-t50183#193359Verze : 0
MOD