Main Menu
User Menu

11. rota letištního a radiotechnického zabezpečení [1974-1985]

11th Air Base and Electronic Support Company

     
Název:
Name:
11. rota letištního a radiotechnického zabezpečení
Originální název:
Original Name:
11. rota letištního a radiotechnického zabezpečení
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.09.1974
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.07.1985
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.09.1974-01.07.1985 Týl 10. letecké armády
Dislokace:
Deployed:
01.09.1974-01.07.1985 Plzeň, letiště /

Velitel:
Commander:
01.09.1974-DD.MM.RRRR Kudrlička, Zdeněk (major)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Svoboda, Josef (major)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Hrstka, Ladislav (major)
DD.MM.RRRR-01.07.1985 Prskavec, Vladimír (kapitán)
Výzbroj:
Armament:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.09.1974-01.07.1985 VÚ 5633 Plzeň
Zdroje:
Sources:
Původní příspěvek Stanislava Vystavěla
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina ČSLA, fond 00000
URL CZ: https://www.valka.cz/11-rota-letistniho-a-radiotechnickeho-zabezpeceni-1974-1985-t50140#456693Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/11th-Air-Base-and-Electronic-Support-Company-t50140#456693Version : 0
MOD
11. rota letištního a radiotechnického zabezpečení (VÚ 5620)byla zřízena Nařízením NGŠ ČSLA 002273-13 a VZVO 004067/10 OMS-1974)
z podstaty zrušených vrtulníkových letek a sloučením prostředků od letek z posádek Karlovy Vary, Slaný, Klatovy, Příbram.
11. rota letištního a radiotechnického zabezpečení byla předurčena pro zabezpečení letové činnosti 1. spojovací letky a 11. vrtulníkového letky. Podléhala velitelství 10. letecké armády.
Na podzim r. 1985 byla rota v souvislosti s reorganizací zabezpečovaných vrtulníkových letek přemístěna na letiště Dobřany / Líně, kde byla 11. vrtulníková letka zrušena a z její podstaty vznikl 1.7.1985 11. vrtulníkový pluk VÚ 5621.
Pro jeho zabezpečení vznikl 111. letištní prapor a 11. rota spojení a radiotechnického zabezpečení.


Zroj: www.vojenstvi.cz
URL CZ: https://www.valka.cz/11-rota-letistniho-a-radiotechnickeho-zabezpeceni-1974-1985-t50140#296996Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/11th-Air-Base-and-Electronic-Support-Company-t50140#296996Version : 0