Main Menu
User Menu

Dělostřelecký oddíl 84 [1946-1947]

84th Artillery Division

     
Název:
Name:
Dělostřelecký oddíl 84
Originální název:
Original Name:
Dělostřelecký oddíl 84
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1946
Předchůdce:
Predecessor:
Dělostřelecký pluk 59
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1947
Nástupce:
Successor:
Dělostřelecký pluk 56
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1946-01.10.1947 Velitelství dělostřelectva 4. divise
Dislokace:
Deployed:
01.10.1946-01.10.1947 Martin, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.10.1946-01.10.1947 Slanco, Pavol (major dělostřelectva)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.10.1946-01.10.1947 Dělostřelecká baterie 1/84 /kanónová-motorisovaná/
01.10.1946-01.10.1947 Dělostřelecká baterie 2/84 /houfnicová-motorisovaná/
01.10.1946-01.10.1947 Dělostřelecká baterie 3/84 /rámcová/
01.10.1946-01.10.1947 Náhradní baterie dělostřeleckého oddílu 84
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.10.1946-01.10.1947 VÚ 4630 Martin
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina poválečná, fond (Dělostřelecký oddíl 84)
URL : https://www.valka.cz/Delostrelecky-oddil-84-1946-1947-t49858#311148Verze : 1
MOD
Dělostřelecký oddíl 84 [1946-1947]


Velitelství oddílu vzniklo 1. října 1946 přejmenováním z velitelství Dělostřeleckého pluku 59 [1946] na základě výnosu Ministerstva národní obrany, čj. 1.287/Taj.-hl.št./4.odděl.1946. Nacházelo se v Turčinaském Svätém Martine a podléhalo velitelství 4. rychlé divise [1945-1947].
Součástí oddílu bylo:
velitelství oddílu s hospodářskou správou a spojovací četou,
Dělostřelecká baterie 1/84 /kanónová-motorisovaná/ [1946-1947] (říjen 1946 - říjen 1947),
Dělostřelecká baterie 2/84 /houfnicová-motorisovaná/ [1946-1947] (říjen 1946 - říjen 1947),
Dělostřelecká baterie 3/84 /rámcová/ [1946-1947] (říjen 1946 - říjen 1947),
Náhradní baterie dělostřeleckého oddílu 84 [1946-1947] (říjen 1946 - říjen 1947).
Oddíl užíval od svého vzniku krycí označení VÚ 4630.
Velitelství oddílu bylo 1. října 1947, na základě výnosu Ministerstva národní obrany, čj. 4.050/Taj.-hl.št./vel.děl.1947, přejmenováno na velitelství Dělostřeleckého pluku 56 [1947-1949].


Velitelem oddílu byl:
major dělostřelectva Pavol Slanco (říjen 1946 - říjen 1947).


Prameny:
VÚA Praha, fond
URL : https://www.valka.cz/Delostrelecky-oddil-84-1946-1947-t49858#192593Verze : 0
MOD