Main Menu
User Menu

Dělostřelecký oddíl 84 [1945-1946]

84th Artillery Division

     
Název:
Name:
Dělostřelecký oddíl 84
Originální název:
Original Name:
Dělostřelecký oddíl 84
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1945
Předchůdce:
Predecessor:
Dělostřelecký pluk 4
Datum zániku:
Disbanded:
01.03.1946
Nástupce:
Successor:
Dělostřelecký pluk 59
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1945-01.03.1946 Velitelství dělostřelectva 4. divise
Dislokace:
Deployed:
01.10.1945-01.03.1946 Martin, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.10.1945-01.03.1946 ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.10.1945-01.03.1946 Dělostřelecká baterie 1/84 /kanónová-motorisovaná/
01.10.1945-01.03.1946 Dělostřelecká baterie 2/84 /houfnicová-motorisovaná/
01.10.1945-01.03.1946 Dělostřelecká baterie 3/84 /rámcová/
01.10.1945-01.03.1946 Náhradní baterie dělostřeleckého oddílu 84
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.12.1945-01.03.1946 VÚ 4630 Martin
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina poválečná, fond (Dělostřelecký oddíl 84)
URL : https://www.valka.cz/Delostrelecky-oddil-84-1945-1946-t49857#311147Verze : 1
MOD
Dělostřelecký oddíl 84 [1945-1946]


Velitelství oddílu vzniklo 1. října 1945 přejmenováním z velitelství Dělostřeleckého pluku 4 [1945] na základě výnosu Ministerstva národní obrany, čj. 405/Taj.-hl.št./4.odděl.1945. Nacházelo se v Turčianském Svätém Martine a podléhalo velitelství 4. rychlé divise [1945-1947].
Součástí oddílu bylo:
velitelství oddílu s hospodářskou správou a spojovací četou,
Dělostřelecká baterie 1/84 /kanónová-motorisovaná/ [1945-1946] (říjen 1945 - březen 1946),
Dělostřelecká baterie 2/84 /houfnicová-motorisovaná/ [1945-1946] (říjen 1945 - březen 1946),
Dělostřelecká baterie 3/84 /rámcová/ [1945-1946] (říjen 1945 - březen 1946),
Náhradní baterie dělostřeleckého oddílu 84 [1945-1946] (říjen 1945 - březen 1946).
Oddíl užíval od prosince 1945 krycí označení VÚ 4630.
Velitelství oddílu bylo 1. března 1946, na základě výnosu Ministerstva národní obrany, čj. 1.537/Taj.-hl.št./vel.děl.1946, přejmenováno na velitelství Dělostřeleckého pluku 59 [1946].


Velitelem oddílu byl:


Prameny:
VÚA Praha, fond
URL : https://www.valka.cz/Delostrelecky-oddil-84-1945-1946-t49857#192592Verze : 0
MOD