Main Menu
User Menu

8. prapor pozemního zabezpečení navigace [1958-1963]

8th Ground Support Navigation Battalion

     
Název:
Name:
8. prapor pozemního zabezpečení navigace
Originální název:
Original Name:
8. prapor pozemního zabezpečení navigace
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1958
Předchůdce:
Predecessor:
8. rota pozemního zabezpečení navigace
Datum zániku:
Disbanded:
01.09.1963
Nástupce:
Successor:
8. prapor radiotechnického zabezpečení
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1958-01.09.1961 2. stíhací letecký pluk
01.09.1961-01.09.1963 2. stíhací bombardovací letecký pluk
Dislokace:
Deployed:
01.10.1958-01.09.1963 Bratislava, letiště /

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Poznámka:
Note:
01.10.1958-01.09.1963 VÚ 6194 Bratislava
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina ČSLA, fond 00000 (8. prapor pozemního zabezpečení navigace),
URL : https://www.valka.cz/8-prapor-pozemniho-zabezpeceni-navigace-1958-1963-t49856#456210Verze : 0
MOD
8. prapor pozemního zabezpečení navigace (8. pr pzn)


Krycí číslo : VÚ 6194


Vznik : 1.10.1958 reorganizován z 8. roty pozemního zabezpečení navigace na 8. prapor pozemního zabezpečení navigace (8. prpzn)


Dislokace: Bratislava


Nadřízený stupeň:
Velitelství 2.stíhací letecké divize (1958 - 1961)
Velitelství 2. stíhací bombardovací letecké divize (1961 - 1963)


Zabezpečovaná jednotka:
2. stíhací letecký pluk (1958 - 1961)
2. stíhací bombardovací letecký pluk (1961 - 1963)


Zrušení: 31.8.1963 - 1.9.1963 přejmenován na 8. prapor radiotechnického zabezpečení (8. prrtz)


Zdroj:
www.vojenstvi.cz , ISSN 1802-1514
URL : https://www.valka.cz/8-prapor-pozemniho-zabezpeceni-navigace-1958-1963-t49856#192591Verze : 0