Main Menu
User Menu

Pěší prapor 23 /horský/ [1947-1949]

23rd Infantry Battalion /Mountain/

     
Název:
Name:
Pěší prapor 23 /horský/
Originální název:
Original Name:
Pěší prapor 23 /horský/
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1947
Předchůdce:
Predecessor:
Pěší prapor I/25
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1949
Nástupce:
Successor:
Pěší pluk 23
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1947-01.10.1949 2. brigáda
Dislokace:
Deployed:
01.10.1947-01.06.1948 Lučenec, kasárny /
01.06.1948-01.10.1949 Nýrsko, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.10.1947-01.10.1949 ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.10.1947-01.10.1949 velitelská rota
01.10.1947-01.10.1949 1. pěší rota
01.10.1947-01.10.1949 2. pěší rota
01.10.1947-01.10.1949 3. pěší rota
01.10.1947-01.10.1949 kulometná rota
01.10.1947-01.10.1949 samopalnická rota
01.10.1947-01.10.1949 rota těžkých zbraní
01.10.1947-01.10.1949 baterie dělostřelectva
01.10.1947-01.10.1949 náhradní rota
Čestný název:
Honorary Name:
03.03.1948-01.10.1948 Prapor amerických Slováků
01.10.1948-01.10.1949 Prapor Pavla Orságha Hviezdoslava
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.10.1947-01.06.1948 VÚ 2248 Lučenec
01.06.1948-01.10.1949 VÚ 2248 Nýrsko
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, armada.vojenstvi.cz
URL : https://www.valka.cz/Pesi-prapor-23-horsky-1947-1949-t49823#400061Verze : 1
MOD
Pěší prapor 23 [1947-1949]


Prapor vznikl 1. října 1947 přejmenováním z Pěšího pluku 25 [1945-1947] na základě výnosu Ministerstva národní obrany, čj. 4.050/Taj.-hl.št./4.odděl.1947.
Nacházel se v Lučenci a podléhal velitelství 2. pěší brigády [1947-1949], užíval krycího označení VÚ 4628.
Součástí praporu bylo velitelství praporu se štábem a hospodářskou správou, podléhaly mu velitelská rota s hudební četou, 1. pěší rota, 2. pěší rota, 3. pěší rota, kulometná rota, samopalnická rota, rota těžkých zbraní, baterie dělostřelectva a náhradní rota.
Na základě rozkazu presidenta republiky, publikovaného výnosem Ministerstva národní obrany, čj. 2.740-I.odb.1948, obdržel prapor 3. března 1948 čestný název „Amerických Slováků“.
URL : https://www.valka.cz/Pesi-prapor-23-horsky-1947-1949-t49823#192538Verze : 0
MOD