Main Menu
User Menu

Pěší prapor 39 /motorisovaný/ [1945-1947]

39th Infantry Battalion /Motorised/

     
Název:
Name:
Pěší prapor 39 /motorisovaný/
Originální název:
Original Name:
Pěší prapor 39 /motorisovaný/
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1945
Předchůdce:
Predecessor:
Pěší pluk 17
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1947
Nástupce:
Successor:
Pěší prapor 17
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1945-01.11.1946 4. pěší brigáda
01.11.1946-01.10.1947 4. divise
Dislokace:
Deployed:
01.10.1945-01.10.1947 Trenčín, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.04.1947-01.10.1947 Heidler, Karol (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.10.1945-01.10.1947 Dělostřelecká baterie 39
01.10.1945-01.10.1947 Kulometná rota 5/39
01.10.1945-01.10.1947 Náhradní rota 39
01.10.1945-01.10.1947 Pěší rota 1/39
01.10.1945-01.10.1947 Pěší rota 2/39
01.10.1945-01.10.1947 Pěší rota 3/39
01.10.1945-01.10.1947 Rota těžkých zbraní 6/39
01.10.1945-01.10.1947 Samopalná rota 4/39
01.10.1945-01.10.1947 Velitelská rota 39

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
01.10.1945-01.10.1947
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.12.1945-01.10.1947 VÚ 4644 Trenčín
Zdroje:
Sources:
ŠTAIGL, Jan – MINAŘÍK, Pavel: Dislokácia a krycie čísla jednotiek, útvarov a zariadení čs. armády a vojsk ministerstva vnútra na Slovensku 1945 – 1992. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2014, 495 s., zozn. ISBN 978-80-89523-30-6
URL : https://www.valka.cz/Pesi-prapor-39-motorisovany-1945-1947-t49811#399917Verze : 0
MOD
Pěší prapor 39 /motorisovaný/ [1945-1947]


Prapor vznikl 1. října 1945 přejmenováním z Pěšího pluku 17 [1945] na základě výnosu Ministerstva národní obrany, čj. 405/Taj.-hl.št./4.odděl.1945.
Nacházel se v Trenčíně, podléhal velitelství 4. pěší brigády [1945-1946] a od listopadu 1946 velitelství 4. rychlé divise [1945-1949], od prosince 1945 užíval krycího označení VÚ 4644.
Součástí praporu bylo velitelství praporu se štábem a hospodářskou správou, velitelská rota, 1. pěší rota, 2. pěší rota, 3. pěší rota, samopalnická rota, kulometná rota, rota protitankových zbraní, minometná rota, dělostřelecká baterie, technická rota a náhradní rota.
Prapor byl 1. října 1947, na základě výnosu Ministerstva národní obrany, čj. 4.050/Taj.-hl.št./4.odděl.1947, přejmenován na Pěší prapor 17 /motorisovaný/ [1947-1949].
URL : https://www.valka.cz/Pesi-prapor-39-motorisovany-1945-1947-t49811#192523Verze : 0
MOD