Main Menu
User Menu

Pěší prapor 40 /motorisovaný/ [1945-1949]

40th Infantry Battalion /Motorised/

     
Název:
Name:
Pěší prapor 40 /motorisovaný/
Originální název:
Original Name:
Pěší prapor 40 /motorisovaný/
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1945
Předchůdce:
Predecessor:
Pěší pluk 40
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1949
Nástupce:
Successor:
Pěší pluk 40 /motorisovaný/
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1945-01.11.1946 3. pěší brigáda
01.11.1946-01.10.1947 8. divise
01.10.1947-01.10.1949 Motorisovaná brigáda
Dislokace:
Deployed:
01.10.1945-01.10.1949 Hranice, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.10.1945-01.10.1949, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.10.1945-01.10.1949 Dělostřelecká baterie 40
01.10.1945-01.10.1949 Kulometná rota 5/40
01.10.1945-01.10.1949 Pěší rota 1/40
01.10.1945-01.10.1949 Pěší rota 2/40
01.10.1945-01.10.1949 Pěší rota 3/40
01.10.1945-01.10.1949 Replacement rota 40
01.10.1945-01.10.1949 Rota těžkých zbraní 6/40
01.10.1945-01.10.1949 Samopalná rota 4/40
01.10.1945-01.10.1949 Velitelská rota 40

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
01.10.1945-01.10.1949 Tobrucký prapor
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.10.1945-01.10.1949 VÚ 5323 Hranice
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond ČSLA
URL : https://www.valka.cz/Pesi-prapor-40-motorisovany-1945-1949-t49810#400073Verze : 1
MOD
Pěší prapor 40 /motorisovaný/ [1945-1949]


Prapor vznikl 1. října 1945 přejmenováním z Pěšího pluku 40 [1945] na základě výnosu Ministerstva národní obrany, čj. 405/Taj.-hl.št./4.odděl.1945.
Nacházel se v Hranicích, podléhal velitelství 3. pěší brigády [1945-1946], od listopadu 1946 velitelství 8. rychlé divise [1945-1947] a od října 1947 velitelství Motorisované brigády [1947-1950], užíval krycího označení VÚ 5323.
Součástí praporu bylo velitelství praporu se štábem a hospodářskou správou, velitelská rota, 1. pěší rota, 2. pěší rota, 3. pěší rota, samopalnická rota, kulometná rota, rota protitankových zbraní, minometná rota, dělostřelecká baterie, technická rota a náhradní rota.
Na základě rozkazu presidenta republiky, publikovaného výnosem Ministerstva národní obrany, čj. 2.740-I.odb.1948, obdržel prapor 3. března 1948 čestný název „Tobrucký“.
URL : https://www.valka.cz/Pesi-prapor-40-motorisovany-1945-1949-t49810#192522Verze : 0
MOD