Main Menu
User Menu

Pěší prapor 41 /motorisovaný/ [1945-1949]

41st Infantry Battalion /Motorised/

     
Název:
Name:
Pěší prapor 41 /motorisovaný/
Originální název:
Original Name:
Pěší prapor 41 /motorisovaný/
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1945
Předchůdce:
Predecessor:
Pěší pluk 41
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1949
Nástupce:
Successor:
Pěší pluk 41
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1945-01.11.1946 4. pěší brigáda
01.11.1946-15.04.1949 4. divise
15.04.1949-01.10.1949 7. brigáda
Dislokace:
Deployed:
01.10.1945-01.10.1949 Žilina, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.02.1947-01.05.1949 Kalina, Dezider (Plukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.10.1945-01.10.1949 Dělostřelecká baterie 41
01.10.1945-01.10.1949 Kulometná rota 5/41
01.10.1945-01.10.1949 Náhradní rota 41
01.10.1945-01.10.1949 Pěší rota 1/41
01.10.1945-01.10.1949 Pěší rota 2/41
01.10.1945-01.10.1949 Pěší rota 3/41
01.10.1945-01.10.1949 Rota těžkých zbraní 6/41
01.10.1945-01.10.1949 Samopalná rota 4/41
01.10.1945-01.10.1949 Velitelská rota 41
01.10.1947-15.04.1949 Rota velkých kulometů proti letadlům 14

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
03.03.1948-01.05.1949 prapor Dr. Edvarda Beneše
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.11.1945-01.05.1949 VÚ 4627 Žilina
Zdroje:
Sources:
ŠTAIGL, Jan – MINAŘÍK, Pavel: Dislokácia a krycie čísla jednotiek, útvarov a zariadení čs. armády a vojsk ministerstva vnútra na Slovensku 1945 – 1992. Bratislava : Vojenský historický ústav, 2014, 495 s., zozn. ISBN 978-80-89523-30-6
URL : https://www.valka.cz/Pesi-prapor-41-motorisovany-1945-1949-t49809#399909Verze : 1
MOD
Pěší prapor 41 /motorisovaný/ [1945-1947]


Prapor vznikl 1. října 1945 přejmenováním z Pěšího pluku 41 [1945] na základě výnosu Ministerstva národní obrany, čj. 405/Taj.-hl.št./4.odděl.1945.
Nacházel se v Žilině, podléhal velitelství 4. pěší brigády [1945-1946] a od listopadu 1946 velitelství 4. rychlé divise [1945-1949], užíval krycího označení VÚ 4627.
Součástí praporu bylo velitelství praporu se štábem a hospodářskou správou, velitelská rota, 1. pěší rota, 2. pěší rota, 3. pěší rota, samopalnická rota, kulometná rota, rota protitankových zbraní, minometná rota, dělostřelecká baterie, technická rota a náhradní rota.
Na základě rozkazu presidenta republiky, publikovaného výnosem Ministerstva národní obrany, čj. 2.740-I.odb.1948, obdržel prapor 3. března 1948 čestný název „Dr. Edvarda Beneše“.
URL : https://www.valka.cz/Pesi-prapor-41-motorisovany-1945-1949-t49809#192520Verze : 0
MOD