Main Menu
User Menu

Pěší prapor 64 /strážní/ [1947-1949]

64th Infantry Battalion /Guard/

     
Název:
Name:
Pěší prapor 64 /strážní/
Originální název:
Original Name:
Pěší prapor 64 /strážní/
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1947
Předchůdce:
Predecessor:
Pěší pluk 16
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1949
Nástupce:
Successor:
Pěší pluk 64 /strážní/
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1947-01.10.1949 11. divise
Dislokace:
Deployed:
01.10.1947-01.09.1948 Plzeň, kasárny /
01.09.1948-01.10.1949 Poběžovice, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.10.1947-01.10.1949, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.10.1947-01.10.1949 1. strážní rota
01.10.1947-01.10.1949 2. strážní rota
01.10.1947-01.10.1949 3. strážní rota,
01.10.1947-01.10.1949 4. strážní rota
Poznámka:
Note:
01.10.1947-01.10.1949 VÚ 4500 Plzeň
01.09.1948-01.10.1949 VÚ 4500 Poběžovice
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond ČSLA
URL : https://www.valka.cz/Pesi-prapor-64-strazni-1947-1949-t49795#400118Verze : 0
MOD
Pěší prapor 64 /strážní/ [1947-1949]


Prapor vznikl 1. října 1947 přejmenováním z Pěšího pluku 16 [1945-1947] na základě výnosu Ministerstva národní obrany, čj. 4.050/Taj.-hl.št./4.odděl.1947.
Nacházel se ve Stříbře a podléhal velitelství 11. pěší divise [1945-1954], užíval krycího označení VÚ 4500.
Součástí praporu bylo velitelství praporu se štábem a hospodářskou správou, 1. strážní rota, 2. strážní rota, 3. strážní rota a 4. strážní rota.
URL : https://www.valka.cz/Pesi-prapor-64-strazni-1947-1949-t49795#192500Verze : 0
MOD