Main Menu
User Menu

Pěší prapor 77 [1947-1949]

77th Infantry Battalion

     
Název:
Name:
Pěší prapor 77
Originální název:
Original Name:
Pěší prapor 77
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1947
Předchůdce:
Predecessor:
Pěší pluk 19
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1949
Nástupce:
Successor:
Pěší pluk 77
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1947-01.10.1949 13. brigáda
Dislokace:
Deployed:
01.10.1947-01.10.1949 Karlovy Vary

Velitel:
Commander:
01.10.1947-01.10.1949 ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.10.1947-01.10.1949
Čestný název:
Honorary Name:
03.03.1948-01.10.1949 Prapor národního hrdiny kpt. Vendelína Opatrného
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.10.1947-01.10.1949 VÚ 5401 Karlovy Vary
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond ČSLA
URL : https://www.valka.cz/Pesi-prapor-77-1947-1949-t49790#400078Verze : 0
MOD
Pěší prapor 77 [1947-1949]


Prapor vznikl 1. října 1947 přejmenováním z Pěšího pluku 19 [1945-1947] na základě výnosu Ministerstva národní obrany, čj. 4.050/Taj.-hl.št./4.odděl.1947.
Nacházel se ve Dvorech a podléhal velitelství 13. pěší brigády [1947-1949], užíval krycího označení VÚ 5401.
Součástí praporu bylo velitelství praporu se štábem a hospodářskou správou, podléhaly mu velitelská rota, 1. pěší rota, 2. pěší rota, 3. pěší rota, kulometná rota, samopalná rota, rota těžkých zbraní, baterie dělostřelectva a náhradní rota.
URL : https://www.valka.cz/Pesi-prapor-77-1947-1949-t49790#192492Verze : 0
MOD