Main Menu
User Menu

Pěší prapor 80 /strážní/ [1947-1950]

80th Infantry Battalion /Guard/

     
Název:
Name:
Pěší prapor 80 /strážní/
Originální název:
Original Name:
Pěší prapor 80 /strážní/
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1947
Předchůdce:
Predecessor:
Strážní prapor Posádkového velitelství Velká Praha
Datum zániku:
Disbanded:
01.11.1950
Nástupce:
Successor:
Mechanisovaný pluk 80 /zvláštního určení/
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1947-01.10.1949 Posádkové velitelství Velká Praha
01.10.1949-01.11.1950 Krajské vojenské velitelství Praha
Dislokace:
Deployed:
01.10.1947-01.11.1950 Praha, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.10.1947-01.11.1950, ( )
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.10.1947-01.11.1950 Velitelská rota
01.10.1947-01.11.1950 Pěší rota 1/80
01.10.1947-01.11.1950 Pěší rota 2/80
01.10.1947-01.11.1950 Pěší rota 3/80
01.10.1947-01.11.1950 Samopalná rota
01.10.1947-01.11.1950 Kulometná rota
01.10.1947-01.11.1950 Rota těžkých zbraní
01.10.1947-01.11.1950 Dělostřelecké baterie
Poznámka:
Note:
01.10.1947-01.10.1949 VÚ 5449 Praha
01.10.1949-01.11.1950 VÚ 9435 Praha
03.03.1948-01.11.1950 Prapor Pražského povstání
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, fond ČSLA
URL : https://www.valka.cz/Pesi-prapor-80-strazni-1947-1950-t49789#400120Verze : 0
MOD
Pěší prapor 80 /strážní/ [1947-1949]


Prapor vznikl 1. října 1947 přejmenováním ze Strážního praporu Posádkového velitelství Velká Praha na základě výnosu Ministerstva národní obrany, čj. 4.050/Taj.-hl.št./4.odděl.1947.
Nacházel se v Praze a podléhal Posádkovému velitelství Velká Praha,, užíval krycího označení VÚ 5449.
Součástí praporu bylo velitelství praporu se štábem a hospodářskou správou, podléhaly mu velitelská rota, 1. pěší rota, 2. pěší rota, 3. pěší rota, kulometná rota, samopalná rota, rota těžkých zbraní, baterie dělostřelectva a náhradní rota.
Na základě rozkazu presidenta republiky, publikovaného výnosem Ministerstva národní obrany, čj. 2.740-I.odb.1948, obdržel prapor 3. března 1948 čestný název „Pražského povstání“.
URL : https://www.valka.cz/Pesi-prapor-80-strazni-1947-1950-t49789#192489Verze : 0
MOD
V této době útvar kromě velitelství tvořily tři pěší roty – z toho jedna rámcová (o třech četách), samopalná rota (o 2 četách), kulometná rota (o 2 četách), rota těžkých zbraní (s jednou četou o 2 ks PT kanonů 45 mm a dvěmi četami o 3 ks 82 mm), dělostřelecké baterie (s četou o 2 ks 76 mm kanonů a četou o 2 ks minometů 120 mm), velitelská rota (s velitelskou, dopravní, ženijní, spojovací a radiovou četou) a náhradní rota. U útvaru bylo předepsáno 595 funkčních míst, z toho 43 pro důstojníky a 33 pro rotmistry. Dnem 3.3.1948 útvar na základě rozkazu prezidenta Edvarda Beneše obdržel název „Pražského povstání“. K 1.10.1949 bylo jeho krycí číslo změněno na VÚ 9435. V listopadu 1950 proběhla reorganizace útvaru na 80. mechanizovaný pluk zvláštního určení, dislokovaný v Praze-Ruzyni.zdroj: https://vojenstvi.cz/vasedotazy_44.htm
URL : https://www.valka.cz/Pesi-prapor-80-strazni-1947-1950-t49789#400428Verze : 0
MOD