Main Menu
User Menu

28. letištní prapor [1951-1992]

28th Air Base Battalion

     
Název:
Name:
28. letištní prapor
Originální název:
Original Name:
28. letištní prapor
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.03.1951
Předchůdce:
Predecessor:
28. letecká základna
Datum zániku:
Disbanded:
01.09.1992
Nástupce:
Successor:
5. prapor letištního a radiotechnického zabezpečení
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.03.1951-01.08.1957 3. letecká technická divize
01.08.1957-01.09.1961 2. letecká technická skupina
01.09.1961-01.09.1963 3. letecká technická divize
01.09.1963-01.09.1965 5. letecká technická divize
01.09.1965-01.09.1973 Vyšší letecké učiliště
01.09.1973-28.08.1991 Vysoká vojenská letecká škola
28.08.1991-01.09.1992 Školící a výcvikové strědisko letectva
Dislokace:
Deployed:
15.03.1951-15.10.1968 Sliač, letiště /
15.10.1968-DD.08.1973 Piešťany, letiště /
DD.08.1973-01.09.1992 Přerov, letiště /

Velitel:
Commander:
15.03.1951-DD.MM.RRRR Horský, Ladislav (plukovník)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Borovička, Milan (kapitán)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Baran, Vladimír (podplukovník)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Rábek, Josef (podplukovník)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Tomášik, Emil (podplukovník)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Jíša, Miroslav (podplukovník)
DD.MM.RRRR-01.09.1992 Smékal, Ladislav (plukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.01.1953-01.11.1955 23. radiotechnická četa letecké zabezpečovací služby II. třídy
01.09.1965-15.10.1968 28. letištní rota "S"

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
15.03.1951-DD.MM.1968 VÚ 1105 Zvolen
DD.MM.1968-DD.MM.1973 VÚ 1105 Piešťany
DD.MM.1973-01.09.1992 VÚ 1105 Přerov
Zdroje:
Sources:
Původní příspěvek Stanislava Vystavěla
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina ČSLA, fond 0000 (28. letištní prapor)
URL : https://www.valka.cz/28-letistni-prapor-1951-1992-t49764#454738Verze : 0
MOD
28. letištní prapor (28. lpr)


Krycí číslo: VÚ 1105


Zřízení: 15.03.1951 reorganizován a přejmenován z 28. letecké základny


Dislokace:
Zvolen/Hajníky (Sliač, letiště) - (1951 - 1968)
Piešťany (1968 - 1973)
Přerov (1973 - 1992)


Nadřízené stupně:
Velitelství 3. letecké technické divize (01.01.1951 - 01.08.1957)
Velitelství 2. letecké technické skupiny (01.08.1957 - 1961)
Velitelství 3. letecké technické divize (1961 - 1963)
Velitelství 5. letecké technické divize (1963 - 1965)
Velitelství Vyššího leteckého učiliště (1965 - 1973)
Velitelství Vojenské vysoké letecké školy (1973 - 1992)


Podřízené jednotky:
23. radiotechnická četa LZS II. třídy (1953 – 1955)
28. letištní a PZN rota "S" (1962 - 1963)
28. letištní a RTZ rota "S" (1963 - 1965)


Zabezpečované jednotky:
5. letecký školní pluk (1951 - 1954)
6. stíhací letecký pluk (1954 - 1961)
6. stíhací bombardovací letecký pluk (1961 - 1965)
4. letecký školní pluk VLU (1965 - 1973)
1. letecký školní pluk VVLŠ (1973 - 1992)


Zrušení: 31.12.1992 - předán do složení Armády České republiky


Zdroj:
www.vojenstvi.cz , ISSN 1802-151401.
URL : https://www.valka.cz/28-letistni-prapor-1951-1992-t49764#192421Verze : 0