Main Menu
User Menu

22. letištní prapor [1951-1992]

22nd Air Base Battalion

     
Název:
Name:
22. letištní prapor
Originální název:
Original Name:
22. letištní prapor
Datum vzniku:
Raised/Formed:
15.03.1951
Předchůdce:
Predecessor:
22. letecká základna
Datum zániku:
Disbanded:
01.04.1992
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
15.03.1951-01.12.1951 1. letecká technická divize
01.12.1951-01.08.1953 3. letecká technická divize
01.08.1953-01.03.1955 2. letecká technická divize
01.03.1955-01.09.1961 Letecký týl
01.09.1961-01.09.1975 3. letecká technická divize
01.09.1975-01.10.1985 Týl 10. letecké armády
01.10.1985-01.04.1992 34. stíhací bombardovací letecká divize
Dislokace:
Deployed:
15.03.1951-DD.12.1951 Pardubice, letiště /
DD.12.1951-DD.08.1953 Prešov, letiště /
DD.08.1953-15.10.1968 Mladá, letiště /
15.10.1968-01.04.1992 Pardubice, letiště /

Velitel:
Commander:
15.03.1951-DD.MM.RRRR Sekyra, Otakar (podplukovník)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Dulla, Jan (podplukovník)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Petržela František (nadporučík)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Nechutný Václav (plukovník)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Hrubec, František (kapitán)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Klakurka, Miloslav (podplukovník)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Myška, Miroslav (podplukovník)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Jelínek, Karel (podplukovník)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Dvořák, Jiří (major)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Habětínek, František (kapitán)
DD.MM.RRRR-DD.MM.1992 Heger, Bedřich (major)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.01.1953-15.08.1954 35. radiotechnická četa letecké zabezpečovací služby III. třídy
01.09.1962-01.09.1963 22. rota letištní a pozemního zabezpečení navigace "S"
01.09.1963-01.09.1965 22. rota letištní a radiotechnického zabezpečení "S"
01.09.1965-01.10.1968 22. letištní rota "S"

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
15.03.1951-DD.MM.1951 VÚ 2066 Pardubice
DD.MM.1951-DD.MM.1953 VÚ 2066 Prešov
DD.MM.1953-DD.10.1968 VÚ 2066 Mladá
DD.10.1968-DD.MM.1992 VÚ 2066 Pardubice
Zdroje:
Sources:
Původní příspěvek Stanislava Vystavěla
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina ČSLA, fond 0000 (22. letištní prapor)
URL : https://www.valka.cz/22-letistni-prapor-1951-1992-t49732#454518Verze : 1
MOD
22. letištní prapor (22. lpr)


Krycí číslo: VÚ 2066


Zřízení: 15.3.1951 reorganizací z 22. letecké základny


Dislokace:
Pardubice (1951)
Prešov (1951 - 1953)
Mladá (1953 - 1968)
Pardubice (1968 - 1992)


Nadřízené stupně :
Velitelství 1. letecké technické divize ( 1951)
Velitelství 3. letecké technické divize ( 1951 - 1953)
Velitelství 2. letecké technické divize (1953 -28.02.1955)
Velitelství letectva - letecký týl (01.03.1955- 1957)
?
Velitelství 3. letecké technické divize (01.09.1961 - 1975)
Velitelství 10. letecké armády (1975 - 1985)
Velitelství 34. stíhací bombardovací letecké divize (1985 - 1992)


Podřízené jednotky:
22. letištní a PZN rota “S“ (1962 - 1963)
22. letištní a RTZ rota „S“ (1963 - 1965)
22. letištní rota „S“ (1965 - 1968)


Zabezpečované jednotky:
2. letecký školní pluk (1951 - 1953)
6. letecký stíhací pluk (1953 - 1954)
47. průzkumný letecký pluk (1951 - 1985)
30. bitevní letecký pluk (1985 - 1992)


Zrušení: 1992


Velitelé 22. letištního praporu:


pplk. Sekyra Otakar,
pplk. Dulla Jan,
npor. Petržela František,
plk. Nechutný Václav ,
kpt. Ing. Hrubec František,
pplk. Ing. Klakurka Miloslav,
pplk. Ing. Myška Miroslav,
pplk. Ing. Jelínek Karel,
mjr. Ing. Dvořák Jiří,
kpt. Ing. Habětínek František,
mjr. ing. Heger Bedřich


Zdroj:
Evidenční karta útvaru
"Bez nich by nevzlétli" - Svět křídel 2008
www.vojenstvi.cz, ISSN 1802-151401.
URL : https://www.valka.cz/22-letistni-prapor-1951-1992-t49732#192343Verze : 0