Main Menu
User Menu

21. letištní prapor [1956-1992]

21st Air Base Battalion

     
Název:
Name:
21. letištní prapor
Originální název:
Original Name:
21. letištní prapor
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1956
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.06.1992
Nástupce:
Successor:
28. letecká základna
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1956-01.01.1957 Letecký týl
01.01.1957-01.08.1957 Letecké učiliště
01.08.1957-01.10.1958 6. letecká technická skupina
01.10.1958-01.09.1961 34. letecká technická skupina
01.09.1961-01.09.1975 3. letecká technická divize
01.09.1975-01.11.1986 Týl 10. letecké armády
01.11.1986-01.04.1992 34. stíhací bombardovací letecká divize
Dislokace:
Deployed:
01.10.1956-01.06.1992 Čáslav, letiště /

Velitel:
Commander:
01.10.1956-01.08.1957 Morenc, Václav (Major)
01.08.1957-DD.MM.1958 Daněk, Karel (Podplukovník)
DD.MM.1958-DD.MM.1964 Valach, Ladislav (Major)
DD.MM.1964-DD.MM.1969 Myška, Miroslav (Podplukovník)
DD.MM.1969-DD.MM.1976 Vítámvás, Bohumil ( )
DD.MM.1976-DD.MM.1978 Schejbal, Jaroslav (Podplukovník)
DD.MM.1978-DD.MM.1980 Ondrovič, Alois (Podplukovník)
DD.MM.1980-DD.11.1987 Semorád, František (Podplukovník)
DD.11.1987-01.06.1992 Gdovin, Tomáš (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.09.1962-01.09.1963 21. rota letištní a pozemního zabezpečení navigace "S"
01.09.1963-01.09.1965 21. rota letištní a radiotechnického zabezpečení "S"
01.09.1965-DD.MM.1973 21. letištní rota "S"

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
01.10.1956-01.06.1992 VÚ 4555 Čáslav
Zdroje:
Sources:
Původní příspěvek Stanislava Vystavěla
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina ČSLA, fond 0000 (21. letištní prapor)
Email p. pplk Gdovina (Admin)
URL : https://www.valka.cz/21-letistni-prapor-1956-1992-t49719#192320Verze : 5
Doplnil jsem data velení u 21. letištního praporu.


Zároveň prosím upravte dobu existence útvaru a nástupce.
K 31.05.1992 byl útvar zrušen (spolu s 7. prapor radiotechnického zabezpečení (VÚ 5739)


a k 01.06.1992 byla po reorganizaci podstaty zrušených útvarů byla vytvořena
28. letecká základna (VŮ 4056)
URL : https://www.valka.cz/21-letistni-prapor-1956-1992-t49719#582058Verze : 1