Main Menu
User Menu

72. výsadkový prapor [1952-1969]

72nd Airborne Battalion

     
Název:
Name:
72. výsadkový prapor
Originální název:
Original Name:
72. výsadkový prapor
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1952
Předchůdce:
Predecessor:
172. mechanizovaný výsadkový prapor
Datum zániku:
Disbanded:
01.09.1969
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1952-09.05.1955 Výsadková brigáda
09.05.1955-01.09.1969 22. výsadková brigáda
Dislokace:
Deployed:
01.10.1952-01.11.1957 Košice, kasárny /
01.11.1957-01.10.1958 Sabinov, kasárny /
01.10.1958-01.09.1960 Prešov, Kasárne Antonína Zápotockého /
01.09.1960-01.09.1969 Prostějov, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.10.1952-DD.MM.1954 Česal, Miloslav (major)
DD.MM.1954-DD.MM.1955 Bělina, Ladislav (major)
DD.MM.1955-DD.MM.1956 Bláha, Rudolf (major)
DD.MM.1956-DD.MM.1957 Požár, Josef (major)
DD.MM.1957-DD.MM.1958 Bláha, Rudolf (major)
DD.MM.1958-DD.MM.1965 Požár, Josef (major)
DD.MM.1965-01.09.1969 Opletal, Ladislav (major)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.10.1952-01.09.1969 Velitelská rota
01.10.1952-01.09.1969 1. výsadková rota
01.10.1952-01.09.1969 2. výsadková rota
01.10.1952-01.09.1969 3. výsadková rota
01.10.1952-01.09.1969 Výsadková minometná rota
01.10.1952-01.09.1969 Výsadková kulometná rota
01.10.1952-01.09.1969 Výsadková delostřelecká baterie
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-01.09.1969 Hronský výsadkový prapor
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR Pamětní medaile k 20. výročí Slovenského národního povstání
DD.MM.RRRR Pamětní medaile k 20. výročí osvobození Československa
DD.MM.RRRR Dukelská pamětní medaile
Poznámka:
Note:
01.01.1953-09.05.1955 VÚ 3257 Košice
09.05.1955-01.11.1957 VÚ 8280/L Košice
01.11.1957-01.10.1958 VÚ 5050 Sabinov
01.11.1957-01.09.1960 VÚ 5050 Prešov
01.09.1960-01.09.1969 VÚ 5050 Prostějov


Vyznamenání vráceny na základě č. j. Z I a 57/14-69 kanceláři prezidenta republiky.
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha - Olomouc, fond ČSLA (72. výsadkový prapor)
www.prazskyhradarchiv.cz
URL : https://www.valka.cz/72-vysadkovy-prapor-1952-1969-t49671#408728Verze : 2
MOD
Rukávový znak / Sleeve Patch
URL : https://www.valka.cz/72-vysadkovy-prapor-1952-1969-t49671#499597Verze : 0
MOD
72. výsadkový prapor


Vznik: 1. 1. 1953

Krycí číslo: VÚ 5050

Čestný název: Hronský

Dislokace:
1953 - 1955 Košice
1955 - 1960 Prešov
1960 - 1969 Prostějov

Nadřízený stupeň:
1951 - 1952
1952 - 1969 22. výsadková brigáda

Velitelé:
škpt. výs. Anton Kupec
mjr. výs. Miloslav Česal
mjr. výs. Rudolf Bláha
mjr. výs. Josef Požár
mjr. výs. Ladislav Opletal

Podřízené jednotky:

Zrušení: 31. 8. 1969


Zdroj:
www.vojenstvi.cz ISSN: 1802-1514
archív autora
URL : https://www.valka.cz/72-vysadkovy-prapor-1952-1969-t49671#192155Verze : 0
MOD