Main Menu
User Menu

173. dělostřelecký výsadkový oddíl [1951-1957]

173rd Artillery Airborne Division

     
Název:
Name:
173. dělostřelecký výsadkový oddíl
Originální název:
Original Name:
173. dělostřelecký výsadkový oddíl
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1951
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.11.1957
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.12.1950-01.10.1951 Velitelství výsadkového vojska
01.10.1951-01.10.1952 Velitelství výsadkového a desantního vojska
01.10.1952-09.05.1955 Výsadková brigáda
09.05.1955-01.11.1957 22. výsadková brigáda
Dislokace:
Deployed:
01.10.1951-27.11.1955 Sabinov, kasárny /
27.11.1955-31.10.1957 Prešov, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.10.1951-DD.MM.1953 Tabák, Václav (Kapitán)
DD.MM.1953-01.11.1957 Jiras, František (Kapitán)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.10.1951-09.05.1955 VÚ 9980 Sabinov
09.05.1955-01.11.1957 VÚ 8280/D Prešov
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha - Olomouc, fond ČSLA (173. dělostřelecký výsadkový oddíl)
URL : https://www.valka.cz/173-delostrelecky-vysadkovy-oddil-1951-1957-t49670#408720Verze : 4
MOD
Vznik byl nařízen výnosem MNO č. j. 004505 OMS/51 k 01.10.1951.


Struktuta:
- veliteství a štáb
- velitelská četa
- spojovací četa
- ošetřovna
- sklady a dílny
- protitanková výsadková baterie (57mm PT kanony vz. 43S)
-- 1. protitanková výsadková baterie (2 kanony)
-- 2. protitanková výsadková baterie (2 kanony)
-- 3. protitanková výsadková baterie (2 kanony)
- výsadková kanonová baterie (76mm kanony vz. 42S)
-- 1. výsadková kanonová baterie (2 kanony)
-- 2. výsadková kanonová baterie (2 kanony)
-- 3. výsadková kanonová baterie (2 kanony)
- baterie minometů (120mm minomety vz. 43S)
-- 1. četa minometů (2 minomety)
-- 2. četa minometů (2 minomety)
-- 3. četa minometů (2 minomety)


Tabulkový počet vojáků: 287
Tabulkový počet vojáků: 249 (k 01.11.1954)

Zdroj: Šolc, Jiří; Červené barety; Naše Vojsko 1998; ISBN 80-206-0559-2; str. 131
URL : https://www.valka.cz/173-delostrelecky-vysadkovy-oddil-1951-1957-t49670#192154Verze : 2
MOD