Main Menu
User Menu

Výsadkový prapor 71 [1949-1950]

71st Airborne Battalion

     
Název:
Name:
Výsadkový prapor 71
Originální název:
Original Name:
Výsadkový prapor 71
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1949
Předchůdce:
Predecessor:
Pěší prapor 71 /výsadkový/
Datum zániku:
Disbanded:
01.12.1950
Nástupce:
Successor:
71. výsadkový prapor
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1949-15.08.1950 Velitelství výsadkového vojska
15.08.1950-01.12.1950 Velitelství výsadkového vojska
Dislokace:
Deployed:
01.10.1949-01.01.1951 Zákupy, kasárny /

Velitel:
Commander:
DD.MM.1949-DD.MM.1950 Kňourek, Miroslav (Major)
DD.MM.1950-DD.MM.1950 Hons, Jaroslav1) (Nadporučík)
DD.03.1950-01.12.1950 Moravec, František (Major)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
01.10.1949-01.12.1950 Výsadkový prapor Československých parašutistů
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.10.1949-01.12.1950 VÚ 1106 Zákupy

1) pověřen velením
Zdroje:
Sources:
www.vojenstvi.cz
Šolc, J.: Červené barety
Jirásek, David: Historie českých speciálních sil. Výsadkové vojsko v letech 1947-1969
https://tradice.43vysadkovypluk.cz/velitele/
URL : https://www.valka.cz/Vysadkovy-prapor-71-1949-1950-t49665#418303Verze : 1
MOD