Main Menu
User Menu

29. letištní prapor [1962-1965]

29th Air Base Battalion

     
Název:
Name:
29. letištní prapor
Originální název:
Original Name:
29. letištní prapor
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.09.1962
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.09.1965
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.09.1962-01.08.1963 Letecké učiliště
01.08.1963-01.09.1965 Vyšší letecké učiliště
Dislokace:
Deployed:
01.09.1962-01.09.1965 Přerov, letiště /

Velitel:
Commander:
01.09.1962-01.09.1965
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Poznámka:
Note:
01.09.1962-01.09.1965 VÚ 4326 Přerov
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina ČSLA, fond 0000 (29. letištní prapor)
URL : https://www.valka.cz/29-letistni-prapor-1962-1965-t49645#454669Verze : 0
MOD
29. letištní prapor (29. lpr)


Krycí číslo: VÚ 4326


Zřízení: 1962


Dislokace: Přerov (1962 - 1965)


Nadřízený stupeň:
Velitelství Leteckého učiliště (1962 - 1963)
Velitelství Vyššího leteckého učiliště (1963 – 1965)


Zabezpečované jednotky:
4. letecký školní pluk (1962 - 1965)


Zrušení: 1965


Zdroj:
www.vojenstvi.cz , ISSN 1802-151401.
URL : https://www.valka.cz/29-letistni-prapor-1962-1965-t49645#192113Verze : 0