Main Menu
User Menu

11. letištní prapor [1951-1991]

11th Air Base Battalion

     
Název:
Name:
11. letištní prapor
Originální název:
Original Name:
11. letištní prapor
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.02.1951
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.08.1991
Nástupce:
Successor:
61. prapor letištního a radiotechnického zabezpečení
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.02.1951-DD.MM.1955 3. letecká technická divize
DD.MM.1955-01.08.1957 Letecký týl
01.08.1957-01.10.1960 46. letecká technická skupina
01.10.1960-01.09.1961 Letecký týl
01.09.1961-01.09.1963 3. letecká technická divize
01.09.1963-01.09.1969 5. letecká technická divize
01.09.1969-01.09.1975 3. letecká technická divize
01.09.1975-01.11.1986 Týl 10. letecké armády
01.11.1986-01.08.1991 34. stíhací bombardovací letecká divize
Dislokace:
Deployed:
01.02.1951-01.08.1991 Přerov, letiště /

Velitel:
Commander:
101.02.1951-DD.MM.RRRR Pálka, Václav
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Benhard Ladislav (plukovník)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Sejda František (major)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Rábek, Josef (kapitán)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Dohnal, Otakar (kapitán)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Lolek, Josef (podplukovník)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Mikulenka, Jaroslav (podplukovník)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Frydrych, Stanislav (podplukovník)
DD.MM.RRRR-01.08.1991 Myjavec, Ján (podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.01.1953-01.05.1953 14. radiotechnická četa letecké zabezpečovací služby I.třídy
DD.MM.1973-01.11.1991 21. letištní rota "S"
DD.MM.1978-01.11.1991 30. letištní rota "S"

Ručně vyplněné položky:
Poznámka:
Note:
01.02.1951-01.08.1991 VÚ 2729 Přerov
Zdroje:
Sources:
Původní příspěvek Stanislava Vystavěla
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina ČSLA, fond 0000 (11. letištní prapor)
URL : https://www.valka.cz/11-letistni-prapor-1951-1991-t49614#454557Verze : 0
MOD
11. letištní prapor (11. lpr)


Krycí číslo: VÚ 2729


Zřízení: 1.2.1951 reorganizací a přejmenováním z 11. letištní správy
(23.3.1951 - reorganizací a přejmenováním 11. letecké základny)


Dislokace:
Přerov (1951 - 1991)


Nadřízený stupeň:
Velitelství 3. letecké technické divize (1952 - 1955)
Velitelství letectva - hlavní týl (1955 - 1957)
Velitelství 46. letecké technické skupiny (1957 - 1960)
?
3. letecká technická divize (1961 - 1963)
5. letecká technická divize (1963 - 1969)
3. letecká technická divize (1969 - 1975)
Velitelství 10. letecké armády (1975 - 1986)
Velitelství 34. stíhací bombardovací letecké divize (1986 - 1991)


Zabezpečované jednotky:
Proudové výcvikové středisko letectva (1952)
7. letecký školní pluk (1953 - 1954)
25. bombardovací letecký pluk (1954 - 1965)
10. protiradiotechnický oddíl (1965 - 1969)
6. stíhací bombardovací letecký pluk (1965 - 1991)


Zrušení: 1991


Zdroj:
www.vojenstvi.cz, ISSN 1802-151401.
URL : https://www.valka.cz/11-letistni-prapor-1951-1991-t49614#192063Verze : 0