Main Menu
User Menu

Samostatná brigáda karpatských střelců [1940-1942]

Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich

     
Název:
Name:
Samostatná brigáda karpatských střelců
Originální název:
Original Name:
Samodzielna Brygada Strzelców Karpackich
Datum vzniku:
Raised/Formed:
12.04.1940
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
03.05.1942
Nástupce:
Successor:
3. divize karpatských střelců
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
20.06.1940-03.05.1942 Middle East Command
Dislokace:
Deployed:
12.04.1940-03.05.1942 Palestina, africké bojiště.

Velitel:
Commander:
02.04.1940-03.05.1942 Stanisław Kopański
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
02.04.1940-03.05.1942 Jerzy Zaremba
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

02.04.1940-03.05.1942 1. prapor karpatských střelců
02.04.1940-03.05.1942 2. prapor karpatských střelců
02.04.1940-03.05.1942 3. prapor karpatských střelců
Čestný název:
Honorary Name:
XX.XX.XXXX-XX.XX.XXXX
Vyznamenání:
Decorations:
XX.XX.XXXX
Zdroje:
Sources:
Stanisław Kopański, Wspomnienie wojenne 1939-1945, Londyn 1961
URL : https://www.valka.cz/Samostatna-brigada-karpatskych-strelcu-1940-1942-t49582#331406Verze : 0
MOD
Zárodok brigády bol sformovaný 12.04.1940 v Sýrii z poľských utečencov ako súčasť Francúzskej armády na Blízkom východe (French Army of the Levant). Jednotka sa skladala z dvoch peších plukov, jednoho jazdeckého pluku a ďalších podporných jednotiek vrátane delostrelectva - celkom bolo v zostave jednotky cca 3500 vojakov a dôstojníkov. Od 01.05.1940 je jednotka označovaná ako brigáda.
20.06.1940 po kapitulácii Francúzska prešla jednotka do podriadenosti Britského Middle East Command
28.06.1940bol zárodok brigády presunutý do Palestíny a následne bola nasadená v Egypte.
15.03.1942 bola brigáda stiahnutá z Egypta do Palestíny kde bola reorganizovaná a stala sa časťou divízie Karpatských strelcov (The Division of Carpathian Rifles)
03.05.1942 prebehla reorganizácia na 1st Carpathian Rifle Brigade, súčasť The Division of Carpathian Rifles (neskôr 3. divize Karpatských střelců)


Zdroj: http://homepages.force9.net/rothwell/polish.htm
URL : https://www.valka.cz/Samostatna-brigada-karpatskych-strelcu-1940-1942-t49582#192084Verze : 0
MOD
Znak Samostatné Brigády Karpatských Střelců.

Zdroj:
en.wikipedia.org

URL : https://www.valka.cz/Samostatna-brigada-karpatskych-strelcu-1940-1942-t49582#241333Verze : 0
MOD