Main Menu
User Menu

Dělostřelecký oddíl 301 [1947-1950]

301st Artillery Division

     
Název:
Name:
Dělostřelecký oddíl 301
Originální název:
Original Name:
Dělostřelecký oddíl 301
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1947
Předchůdce:
Predecessor:
Dělostřelecký pluk 303
Datum zániku:
Disbanded:
15.09.1950
Nástupce:
Successor:
Dělostřelecký oddíl 3. těžká dělostřelecká brigáda
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1947-01.10.1949 2. dělostřelecká brigáda
01.10.1949-15.09.1950 3. dělostřelecká brigáda
Dislokace:
Deployed:
01.10.1947-DD.MM.1950 Rakovník, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.10.1947-DD.MM.1950 ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.10.1947-DD.MM.1950 Dělostřelecká baterie 1/301 /kanónová/
01.10.1947-DD.MM.1950 Dělostřelecká baterie 2/301 /houfnicová/
01.10.1947-DD.MM.1950 Dělostřelecká baterie 3/301 /rámcová/
01.10.1947-DD.MM.1950 Náhradní baterie dělostřeleckého oddílu 301
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.10.1947-DD.MM.1950 VÚ 0000 Rakovník
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina poválečná, fond (Dělostřelecký oddíl 301)
URL : https://www.valka.cz/Delostrelecky-oddil-301-1947-1950-t49550#191890Verze : 1
MOD