Main Menu
User Menu

Dělostřelecký pluk 358 [1945-1947]

358th Artillery Regiment

     
Název:
Name
Dělostřelecký pluk 358
Originální název:
Original Name:
Dělostřelecký pluk 358
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1945
Předchůdce:
Predecessor:
Dělostřelecký pluk 265
Dělostřelecký pluk 266
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1947
Nástupce:
Successor:
Dělostřelecký pluk 103
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1945-01.12.1945 8. dělostřelecká brigáda
01.12.1945-01.10.1947 12. dělostřelecká brigáda
Dislokace:
Deployed:
01.10.1945-01.10.1947 Kežmarok, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.10.1945-01.10.1947 ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.10.1945-01.10.1947 Dělostřelecký oddíl I/358
01.10.1945-01.10.1947 Dělostřelecký oddíl II/358
01.10.1945-01.10.1947 Náhradní oddíl dělostřeleckého pluku 358

Ručně vyplněné položky:

Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.12.1945-01.10.1947 VÚ 2247 Kežmarok
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina poválečná, fond (Dělostřelecký pluk 358)
URL : https://www.valka.cz/Delostrelecky-pluk-358-1945-1947-t49455#191635Verze : 3
MOD