Main Menu
User Menu

Dělostřelecký pluk 304 [1945-1947]

304th Artillery Regiment

     
Název:
Name
Dělostřelecký pluk 304
Originální název:
Original Name:
Dělostřelecký pluk 304
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.1945
Předchůdce:
Predecessor:
Dělostřelecký oddíl 304
Dělostřelecký oddíl 305
Dělostřelecký oddíl 306
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1947
Nástupce:
Successor:
Dělostřelecký oddíl 304
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.1945-01.10.1947 5. dělostřelecká brigáda
Dislokace:
Deployed:
01.10.1945-01.10.1947 Tábor

Velitel:
Commander:
01.10.1945-01.10.1947 ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.10.1945-01.10.1947 Dělostřelecký oddíl I/304
01.10.1945-01.10.1947 Dělostřelecký oddíl II/304
01.10.1945-01.10.1947 Dělostřelecký oddíl III/304
01.10.1945-01.10.1947 Náhradní oddíl dělostřeleckého pluku 304
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.12.1945-01.10.1947 VÚ 0000 Tábor
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina poválečná, fond (5. dělostřelecká brigáda)
URL : https://www.valka.cz/Delostrelecky-pluk-304-1945-1947-t49443#191615Verze : 0
MOD