Main Menu
User Menu

4. horská dělostřelecká brigáda [1945-1945]

4th Mountain Artillery Brigade

     
Název:
Name:
4. horská dělostřelecká brigáda
Originální název:
Original Name:
4. horská dělostřelecká brigáda
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.06.1945
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.06.1945-01.10.1945 Velitelství dělostřelectva 4. oblasti
Dislokace:
Deployed:
01.06.1945-01.10.1945 Prešov, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.06.1945-01.10.1945 Zadžora, Jozef (Podplukovník)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
01.06.1945-01.10.1945 ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

nepridelené
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina poválečná, fond (4. horská dělostřelecká brigáda)
URL : https://www.valka.cz/4-horska-delostrelecka-brigada-1945-1945-t49404#191540Verze : 1
MOD
4. horská dělostřelecká brigáda [1945]


Velitelství brigády vzniklo nově 1. června 1945 na základě výnosu Ministerstva národní obrany, čj. 120/Taj.-hl.št./4.odděl.1945.
Nacházelo se v Košicích a podléhalo Velitelství dělostřelectva 4. oblasti [1945-1950]. Jednalo se o vyšší velitelství s úplnou velitelskou působností. Součástí brigády bylo pouze velitelství brigády se štábem, vojsková tělesa dělostřelectva brigáda přidělena neměla.
Velitelství brigády bylo 1. října 1945, na základě výnosu Ministerstva národní obrany, čj. 405/Taj.-hl.št./4.odděl.1945, zrušeno.
URL : https://www.valka.cz/4-horska-delostrelecka-brigada-1945-1945-t49404#192596Verze : 0
MOD