Main Menu
User Menu

3. minometná brigáda [1945-1945]

3rd Mortar Brigade

     
Název:
Name:
3. minometná brigáda
Originální název:
Original Name:
3. minometná brigáda
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.06.1945
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.06.1945-01.10.1945 Velitelství dělostřelectva 3. oblasti
Dislokace:
Deployed:
01.06.1945-01.10.1945 Brno, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.06.1945-01.10.1945 ?
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
01.06.1945-01.10.1945 ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.06.1945-01.10.1945 Dělostřelecký pluk 259
01.06.1945-01.10.1945 Dělostřelecký pluk 260
01.06.1945-01.10.1945 Dělostřelecký pluk 261
01.06.1945-01.10.1945 Dělostřelecký pluk 262

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha - Olomouc, skupina poválečná, fond 0000 (3. minometná brigáda)
URL : https://www.valka.cz/3-minometna-brigada-1945-1945-t49398#191534Verze : 0
MOD