Main Menu
User Menu

4. minometná brigáda [1945-1945]

4th Mortar Brigade

     
Název:
Name:
4. minometná brigáda
Originální název:
Original Name:
4. minometná brigáda
Datum vzniku:
Raised/Formed:
10.07.1945
Předchůdce:
Predecessor:
-
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.1945
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
10.07.1945-01.10.1945 Velitelství dělostřelectva 4. oblasti
Dislokace:
Deployed:
10.07.1945-01.10.1945 Zvolen, kasárny /

Velitel:
Commander:
06.06.1945-DD.MM.RRRR Korda, Alexander (Podplukovník)
DD.08.1945-01.10.1945 Tlach, Jozef? (Plukovník)
Náčelník štábu:
Chief of Staff:
01.06.1945-01.10.1945 ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
10.07.1945-01.10.1945 Dělostřelecký pluk 263
10.07.1945-01.10.1945 Dělostřelecký pluk 264
10.07.1945-01.10.1945 Dělostřelecký pluk 265
10.07.1945-01.10.1945 Dělostřelecký pluk 266

Ručně vyplněné položky:

Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
-
Zdroje:
Sources:
Vojenský ústřední archiv Praha, skupina poválečná, fond (4. minometná brigáda)
URL CZ: https://www.valka.cz/4-minometna-brigada-1945-1945-t49397#191533Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/4th-Mortar-Brigade-t49397#191533Version : 0
MOD
4. minometná brigáda [1945]


Velitelství brigády vzniklo nově 1. června 1945 na základě výnosu Ministerstva národní obrany, čj. 120/Taj.-hl.št./4.odděl.1945.
Nacházelo se ve Zvolene a podléhalo Velitelství dělostřelectva 4. oblasti [1945]. Jednalo se o vyšší velitelství s úplnou velitelskou působností. Součástí brigády bylo velitelství brigády, Dělostřelecký pluk 263 [1945] (červen 1945 – říjen 1945), Dělostřelecký pluk 264 [1945] (červen 1945 – říjen 1945), Dělostřelecký pluk 265 [1945] (červen 1945 – říjen 1945) a Dělostřelecký pluk 266 [1945] (červen 1945 – říjen 1945).
Velitelství brigády bylo 1. října 1945, na základě výnosu Ministerstva národní obrany, čj. 405/Taj.-hl.št./4.odděl.1945, zrušeno.
URL CZ: https://www.valka.cz/4-minometna-brigada-1945-1945-t49397#192597Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/4th-Mortar-Brigade-t49397#192597Version : 0
MOD
Diskuse
Do 10/1945 je uváděn jako velitel Korda, Alexander - která informace je správná?
URL CZ: https://www.valka.cz/4-minometna-brigada-1945-1945-t49397#489526Verze : 0
URL EN: https://www.armedconflicts.com/4th-Mortar-Brigade-t49397#489526Version : 0
MOD