Main Menu
User Menu

4. výsadkový prapor zvláštního určení [1969-1976]

4th Special Purpose Airborne Battalion

     
Název:
Name:
4. výsadkový prapor zvláštního určení
Originální název:
Original Name:
4. výsadkový prapor zvláštního určení
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.09.1969
Předchůdce:
Predecessor:
7. výsadkový pluk zvláštního určení
Datum zániku:
Disbanded:
01.09.1976
Nástupce:
Successor:
-
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.09.1969-01.09.1976 22. výsadkový pluk
Dislokace:
Deployed:
01.09.1969-01.09.1976 Prostějov, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.09.1969-DD.MM.RRRR Krúpa, Miroslav (Podplukovník)
DD.MM.RRRR-01.09.1976 Hucký, J. (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.09.1969-01.09.1976 41. rota hloubkového průzkumu
01.09.1969-01.09.1976 42. rota hloubkového průzkumu
01.09.1969-01.09.1976 43. rota hloubkového průzkumu
01.09.1969-01.09.1976 44. rota hloubkového průzkumu
01.09.1969-01.09.1976 45. rota hloubkového průzkumu1)
01.09.1969-01.09.1976 46. spojovací rota (uzel speciálního dálkového spojení
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
1) Rota byla určena ke kontrarozvědným účelům v nepřátelském týlu
Zdroje:
Sources:
Švrlo, P.: Slovenskí vojenskí výsadkári (1939 - 2004)
URL : https://www.valka.cz/4-vysadkovy-prapor-zvlastniho-urceni-1969-1976-t49347#379008Verze : 1
MOD

4. výsadkový prapor zvláštního určení

Vznik: 1. 9. 1969 z jednotek zrušeného 7. výsadkového pluku ZU

Krycí číslo:

Dislokace: Prostějov

Nadřízený stupeň: 22. výsadkový pluk

Velitelé:
pplk. M. Krupa
pplk. J. Hucký

Podřízené jednotky:
- 41. rota hloubkového průzkumu
- 42. rota hloubkového průzkumu
- 43. rota hloubkového průzkumu
- 44. rota hloubkového průzkumu
- 45. rota hloubkového průzkumu (byla určena k plnění kontrarozvědných úkolů v týlu nepřítele)
- 46. spojovací rota (uzel speciálního dálkového spojení)

Předurčení:
Byl předurčený pro plnění úloh zpravodajského zabezpečení, podpory a speciálních (průzkumně-diverzních) činností v útočné nebo obranné operaci frontu. Při operačním použití by přecházel do působnosti Zpravodajské správy frontu - Západního vojenského okruhu.

Zrušení:

Zdroj:
Švrlo, P.: Slovenskí vojenskí výsadkári (1939 - 2004)
archív autora
URL : https://www.valka.cz/4-vysadkovy-prapor-zvlastniho-urceni-1969-1976-t49347#191468Verze : 0
MOD
Diskuse
Můžete mi prosím někdo vysvělit, co je podstatou činnosti:
roty, která byla určena ke kontrarozvědným účelům v nepřátelském týlu?
URL : https://www.valka.cz/4-vysadkovy-prapor-zvlastniho-urceni-1969-1976-t49347#405968Verze : 0
MOD