Main Menu
User Menu

22. výsadkový pluk [1969-1976]

22nd Airborne Regiment

     
Název:
Name
22. výsadkový pluk
Originální název:
Original Name:
22. výsadkový pluk
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.09.1969
Předchůdce:
Predecessor:
22. výsadková brigáda
Datum zániku:
Disbanded:
01.09.1976
Nástupce:
Successor:
22. výsadkový pluk zvláštního určení
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.09.1969-01.09.1976 Zpravodajská správa
Dislokace:
Deployed:
01.09.1969-01.09.1976 Prostějov, kasárny /

Velitel:
Commander:
01.09.1969-19.11.1970 Mansfeld, František (Plukovník)
20.11.1970-01.10.1972 Juříček, Miloslav (Podplukovník)
01.10.1972-03.10.1972 Hrbek, Čestmír 1) (Major)
03.10.1972-22.07.1974 Hrbek, Čestmír (Podplukovník)
23.07.1974-20.11.1974 -, - ( )
21.11.1974-01.09.1976 Starý, Jindřich (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Automaticky vyplněné položky:
01.09.1969-01.09.1976 1. padákový výsadkový prapor
01.09.1969-01.09.1976 4. výsadkový prapor zvláštního určení
01.09.1969-01.09.1976 5. výsadková průzkumná rota
01.09.1969-01.09.1976 6. výsadková průzkumná rota
01.09.1969-01.09.1976 72. výsadkový prapor (školní)

Ručně vyplněné položky:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
1)do 12.10.1972 pověřen velením
Zdroje:
Sources:
http://www.vojenstvi.cz
http://www.csla.cz
http://www.601skss.cz
http://8280.wz.cz
Švrlo, P.: Slovenskí vojenskí výsadkári (1939 - 2004)
URL : https://www.valka.cz/22-vysadkovy-pluk-1969-1976-t49345#379200Verze : 1
MOD

22. výsadkový pluk

Vznik: 1. 9. 1969 ze zrušené 22. výsadkové brigády

Krycí číslo:

Dislokace: Prostějov

Nadřízený stupeň: Západní vojenský okruh

Podřízené jednotky:
- velitelská rota
-- velitelská četa
-- průzkumná četa
-- ženijní četa
-- družstvo radiačního a chemického průzkumu
- spojovací rota
- rota materiálového, týlového a technického zabezpeční
- 1. padákový výsadkový prapor
- 72. výsadkový prapor - školní a doplňovací středisko
- 4. výsadkový prapor zvláštního určení
- 5. výsadková průzkumná rota
- 6. výsadková průzkumná rota

Zrušení: 31. 8. 1976 reorganizován na 22. výsadkový pluk zvláštního určení

Zdroj:
Švrlo, P.: Slovenskí vojenskí výsadkári (1939 - 2004)
archív autora
URL : https://www.valka.cz/22-vysadkovy-pluk-1969-1976-t49345#191466Verze : 0
MOD
dle RSDr. Pavla Minaříka (www.vojenstvi.cz)

Podřízené jednotky:
- velitelská rota
- spojovací rota
- 1. padákový výsadkový prapor
- 2. padákový výsadkový prapor (rámcový)
- 7. padákový prapor ZU (válečně samostatný)
- 1. výsadková průzkumná rota ZU (válečně samostatná)
- 4. výsadková průzkumná rota ZU (válečně samostatná)
- technická opravna
- rota týlového zabezpečení

Zdroj: http://forum.csla.cz
URL : https://www.valka.cz/22-vysadkovy-pluk-1969-1976-t49345#317872Verze : 0
MOD