Main Menu
User Menu

Olaf II.

Olaf II. Haraldsson (Olaf Svatý)

Narodil se roku 995 v Ringerike norskému velmoži Haraldovi. Za jeho života se mu říkalo Tlustý.
Než se roku 1015, kdy porazil jednoho z dánských správců Norska Svena Hákonarsona v bitvě u Neaje, stal králem, bojoval s Dány v Anglii. Po zisku koruny ihned potlačil moc významných velmožů, upevnil svůj vliv na Orknejích a dovršil christianizaci země, když nové náboženství nejednou vnutil násilím. Do země zval křesťanské mise z Anglie a Německa. Roku 1020 zavedl první křesťanský zákoník.

Poté uzavřel mír se Švédskem a provedl úspěšný útok na Dánsko. Roku 1026 však do Norska vpadl Knut I. Veliký a v rozhodující bitvě roku 1028(1029) byl Olaf II. poražen a norská šlechta se přidala na stranu vítěze. Olaf tak musel, i se svým synem a budoucím králem Magnusem, uprchnout na Kyjevskou Rus, kde v té době vládl Jaroslav I. Moudrý. Zde Olaf II. postavil armádu a vydal se dobýt zpět Norsko. Během návratu zůstal nějakou dobu ve Švédsku, kde rozšiřoval křesťanství. Do Norska vytáhl roku 1030, po smrti dosavadního správce Håkona Eirikssona, který utonul na moři.
V rozhodující bitvě 29. července 1030 u Stiklestadu se mu postavili na odpor bohatí norští sedláci a Olaf II. byl v bitvě s početnějším protivníkem poražen a zabit.

Již roku 1031 je Olaf prohlášen za svatého a stává se patronem Norska. Jeho insignií je vikinská sekera.

Roku 1847 byl založen Norský královský řád svatého Olafa, který má pět tříd.


Prameny:
Čornej P. a kol.: Evropa králů a císařů, Praha 2005
https://cs.wikipedia.org/wiki/Olaf_II._Svat%C3%BD
https://valhalla.curiavitkov.cz/viking.html
URL : https://www.valka.cz/Olaf-II-t49333#191423Verze : 0
MOD