Main Menu
User Menu
Reklama

Spojovací prapor [2004-2006]

Signal Battalion of Air Forces Command

     
Název:
Name:
Spojovací prapor
Originální název:
Original Name:
Spojovací prápor
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.07.2004
Předchůdce:
Predecessor:
Spojovacia brigáda
Datum zániku:
Disbanded:
01.04.2007
Nástupce:
Successor:
Brigáda velenia, riadenia a prieskumu
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.07.2004-01.04.2006 Veliteľstvo vzdušných síl
Dislokace:
Deployed:
01.07.2004-01.04.2006 Vlkanová, kasárny

Velitel:
Commander:
01.07.2004-31.03.2006 ? (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
v zostave BrVRPs VzS používa jej pridelené krycie číslo VÚ 3030
Zdroje:
Sources:
Ján Lichner, Jaroslav Nižňanský, Imrich Purdek, Milan Šmida, Pavol Vitko - V službách vlasti, demokracie a mieru, Magnet Press, ISBN 978-80-89169-14-6
URL : https://www.valka.cz/Spojovaci-prapor-2004-2006-t49323#306495Verze : 0
MOD
Dňom 1.10.2007 vznikla Základňa mobilných komunikačných informačných systémov Ružomberok. Základňa vznikla zlúčením a reorganizáciou Spojovacieho práporu, Útvaru mobilných komunikačných a informačných systémov (známy aj ako Spojovacia rota) a Spojovacieho práporu Vzdušných síl.


Základňa Mobilných Komunikačných a Informačných Systémov (MoKIS) má s technológiou pod názvom MOKYS spoločné len to, že po zavedení systému MOKYS do výzbroje bude týmto systémom vyzbrojená.... Ale tak isto môže byť vyzbrojená hociktorým iným mobilným spokovacím systémom (mobilným v zmysle toho že nieje viazaná na dopredu vybudovanú sieť....).
URL : https://www.valka.cz/Spojovaci-prapor-2004-2006-t49323#230676Verze : 0
MOD