Main Menu
User Menu

Prapor rádiolokačního průzkumu [2003-2006]

Radar Surveillance Battalion

     
Název:
Name:
Prapor rádiolokačního průzkumu
Originální název:
Original Name:
Prápor rádiolokačného prieskumu
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.2003
Předchůdce:
Predecessor:
1. skupina rádiolokačného prieskumu a upovedomovania
2. skupina rádiolokačného prieskumu a upovedomovania
Datum zániku:
Disbanded:
01.04.2006
Nástupce:
Successor:
Prapor rádiolokačního průzkumu
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.2003-01.04.2006 Veliteľstvo vzdušných síl
Dislokace:
Deployed:
01.10.2003-DD.MM.RRRR Zvolen, Kasárny Bakova Jama
DD.MM.RRRR-01.04.2006 Zvolen, Kasárny SNP

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Víglaský, František (Podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.10.2003-31.03.2006 Veliteľstvo a štáb práporu
01.10.2003-31.03.2006 1. rota rádiolokačného prieskumu
01.10.2003-31.03.2006 2. rota rádiolokačného prieskumu
01.10.2003-31.03.2006 3. rota rádiolokačného prieskumu
01.10.2003-31.03.2006 4. rota rádiolokačného prieskumu
01.10.2003-31.03.2006 5. rota rádiolokačného prieskumu
01.10.2003-31.03.2006 6. rota rádiolokačného prieskumu
01.10.2005-31.03.2006 1. rota rádiotechnického prieskumu
01.10.2005-31.03.2006 2. rota rádiotechnického prieskumu
Čestný název:
Honorary Name:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
VÚ 1200

Zdroje:
Sources:
Ján Lichner, Jaroslav Nižňanský, Imrich Purdek, Milan Šmida, Pavol Vitko - V službách vlasti, demokracie a mieru, Magnet Press, ISBN 978-80-89169-14-6, Ročenka MOSR 2004 ISBN 80-88842-78-6, ISSN : 1802-1514
Obrana 2004 / 23 - https://www.mod.gov.sk/data/files/402.pdf
URL : https://www.valka.cz/Prapor-radiolokacniho-pruzkumu-2003-2006-t49322#306519Verze : 0
MOD
Rukávová nášivka / Sleeve Patch
Prapor rádiolokačního průzkumu [2003-2006] - Zdroj: vlastní archiv

Zdroj: vlastní archiv
URL : https://www.valka.cz/Prapor-radiolokacniho-pruzkumu-2003-2006-t49322#398863Verze : 0
MOD