Main Menu
User Menu

Prapor podpory velení [2004-2006]

Headquarters Battalion of the Air Force Command

     
Název:
Name:
Prapor podpory velení
Originální název:
Original Name:
Prápor podpory velenia vzdušných síl
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.07.2004
Předchůdce:
Predecessor:
Prevádzkový prápor
Datum zániku:
Disbanded:
01.04.2006
Nástupce:
Successor:
zaradený do zostavy Brigády velenia, riadenia a prieskumu ako prápor podpory velenia
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.07.2004-01.04.2006 Veliteľstvo vzdušných síl
Dislokace:
Deployed:
01.07.2004-01.04.2006 Zvolen, kasárny

Velitel:
Commander:
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Vereš, Ján (podplukovník)
DD.MM.RRRR-DD.MM.RRRR Halás, Marián (podplukovník)
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:
Poznámka:
Note:
01.07.2004-01.04.2006 VÚ 3823 Zvolen
Zdroje:
Sources:
Ján Lichner, Jaroslav Nižňanský, Imrich Purdek, Milan Šmida, Pavol Vitko - V službách vlasti, demokracie a mieru, Magnet Press, ISBN 978-80-89169-14-6, archív autora
URL : https://www.valka.cz/Prapor-podpory-veleni-2004-2006-t49321#306517Verze : 0
MOD
Diskuse
až do 31.3.2006 mal útvar vlastné číslo: VÚ 3823, po prepodriadení do brigády toto číslo stratil, ináč by vlastne bol samostatná účtovná jednotka, čím by sa stratil význam celého prepodriadenia. Od 1.4. až do reorganizácie na rotu podpory velenia VzS už používal brigádne číslo útvaru, teda VÚ 3030 Zvolen


Poslední dvaja velitelia práporu podpory velenia VzS:
pplk. Ing. Ján Vereš
pplk. Ing. Marián Halás
URL : https://www.valka.cz/Prapor-podpory-veleni-2004-2006-t49321#337177Verze : 0