Main Menu
User Menu

2. skupina rádiolokačního průzkumu a uvědomování [2001-2003]

2nd Radar Surveillance Group

2. skupina rádiolokačného prieskumu a upovedomovania

2. skupina rádiolokačného prieskumu a upovedomovania

     
Název:
Name
2. skupina rádiolokačního průzkumu a uvědomováni
Originální název:
Original Name:
2. skupina rádiolokačného prieskumu a upovedomovania
Datum vzniku:
Raised/Formed:
01.10.2001
Předchůdce:
Predecessor:
31. skupina rádiolokačného prieskumu a upovedomovania / 35. skupina rádiolokačného prieskumu a upovedomovania / 37. skupina rádiolokačného prieskumu a upovedomovania
Datum zániku:
Disbanded:
01.10.2003
Nástupce:
Successor:
5. rota rádiolokačného prieskumu Prápor rádiolokačného prieskumu
6. rota rádiolokačného prieskumu Prápor rádiolokačného prieskumu
Nadřízené velitelství:
Higher Command:
01.10.2001-01.10.2003 Veliteľstvo vzdušných síl
Dislokace:
Deployed:
01.10.2001-01.10.2003 Mierovo, kasárny

Velitel:
Commander:
01.10.2001-30.09.2003 ?
Podřízené jednotky:
Subordinated Units:

01.10.2001-30.09.2003 veliteľstvo a štáb
01.10.2001-30.09.2003 21.stredisko rádiolokačného prieskumu
01.10.2001-30.09.2003 22.stredisko rádiolokačného prieskumu
01.10.2001-30.09.2003 23.stredisko rádiolokačného prieskumu
01.10.2001-30.09.2003 24.stredisko rádiolokačného prieskumu
01.10.2001-30.09.2003 spojovacia rota,
01.10.2001-30.09.2003 rota logistickej podpory
01.10.2001-30.09.2003 strážna čata
Čestný název:
Honorary Name:
01.10.2001-30.09.2003
Vyznamenání:
Decorations:
DD.MM.RRRR
Poznámka:
Note:
01.10.2001-01.10.2003 VÚ 2602 Mierovo
Zdroje:
Sources:
Ján Lichner, Jaroslav Nižňanský, Imrich Purdek, Milan Šmida, Pavol Vitko - V službách vlasti, demokracie a mieru, Magnet Press, ISBN 978-80-89169-14-6, archív autora
URL : https://www.valka.cz/2-skupina-radiolokacniho-pruzkumu-a-uvedomovani-2001-2003-t49310#306278Verze : 0
MOD
Krycie číslo 2602
krycie číslo 1200
dislokácia Zvolen


V rámci rozsiahlej reorganizácie dňa 1. októbra vzniká 2. Skupina rádiolokačného prieskumu a uvedomovania Mierovo, 2. SkRLPsU (Vojenský útvar 2602), ktorá prechádza do priamej podriadenosti Veliteľa VzS a do zostavy je začlenené 24. stredisko rádiolokačného prieskumu Skalité (24. StrRLPs). Útvar má tieto podriadené jednotky:
 21. stredisko rádiolokačného prieskumu Mierovo (21. StrRLPs),
 22. stredisko rádiolokačného prieskumu Hlohovec (22. StrRLPs),
 23. stredisko rádiolokačného prieskumu Šurany (23. StrRLPs),
 24. stredisko rádiolokačného prieskumu Skalité (24. StrRLPs)


Ku dňu 30. septembru 2003 je Rozkazom Veliteľa VzS č.V-19/2003 zrušená 2. SkRLPsU Mierovo. Zrušený je štáb, rota logistickej podpory, spojovacia rota, 23. strRLPs Šurany a 24. StrRLPs Skalité.
21. StrRLPs Mierovo a 22. StrRLPs Hlohovec sú reorganizované na 6. rotu rádiolokačného prieskumu Mierovo (6.rRLPs) a 5. rotu rádiolokačného prieskumu Hlohovec (5. rRLPs). Veliteľom novovzniknutej 6. rRLPs sa stal kpt. Ing. Martin H. Dňom 1. októbra 2003 je 6.rRLPs začlenená do novovzniknutého Práporu rádiolokačného prieskumu Zvolen, prRLPs (Vojenský útvar 1200). Ten vzniká spojením bývalých Vojenských útvarov - 2601 Košice a 2602 Mierovo.
URL : https://www.valka.cz/2-skupina-radiolokacniho-pruzkumu-a-uvedomovani-2001-2003-t49310#199740Verze : 0
Medzi podriadené jednotky 2.Skupiny rádiolokačného prieskumu a uvedomovania patrili:
21.stredisko rádiolokačného prieskumu Mierovo
22.stredisko rádiolokačného prieskumu Hlohovec
23.stredisko rádiolokačného prieskumu Šurany
24.stredisko rádiolokačného prieskumu Skalité
URL : https://www.valka.cz/2-skupina-radiolokacniho-pruzkumu-a-uvedomovani-2001-2003-t49310#222069Verze : 0